مرکز رشد شريف صفحه نخست

برنامه‌هاى معاونت‌علمى براى شركت‌هاى دانش‌بنيان‌بزرگ و شبكه‌سازى شركت‌هاى‌كوچك

سرپرست امور شركت‌هاى دانش بنيان معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى گفت: معاونت علمى برنامه‌هاى ويژه‌اى براى شركت‌هاى دانش بنيان بزرگ و شبكه‌سازى شركت‌هاى كوچك در اطراف شركت‌هاى بزرگ دارد كه به مرور زمان اجرايى مى‌شود.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزارى فارس به نقل از مركز روابط عمومى و اطلاع رسانى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، سيدمحمد صاحبكار خراسانى، سرپرست امور شركت‌هاى دانش بنيان معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى با اشاره به لزوم توجه به نيازهاى واقعى و اولويت هاى كشور گفت: متأسفانه در برخى آمارها، صرفاً به تعداد شركت‌هاى دانش بنيان اشاره مى‌شود و رشد آنها را نماد موفقيت كشور مى‌دانند؛ اما بايد سياستگذاران كشور بدانند كه بيش از آمار تعداد شركت‌هاى دانش بنيان، حجم فروش اين شركت‌ها اهميت دارد.

دبير كارگروه ارزيابى صلاحيت شركت‌هاى دانش بنيان افزود: اگر شاخص‌هاى مد نظر سياستگذاران كشور به درستى تبيين نشود، سوءتفاهم‌هاى جدى اتفاق مى‌افتد. مهم‌ترين انتظار كشور از شركت‌هاى دانش بنيان اين است كه باعث ايجاد ارزش افزوده و اشتغال فراوان شوند تا اقتصاد دانش بنيان در كشور محقق شود.

وى تاكيد كرد: سياستگذاران بايد به ميزان فروش شركت‌هاى دانش بنيان و ارزش افزوده آنها توجه داشته باشند و آمار تعداد بالاى شركت‌هاى دانش بنيان نبايد باعث سوءبرداشت شود.

صاحبكار خراسانى ادامه داد: آمار فروش شركت‌هاى دانش بنيان بر مبناى اظهارنامه مالياتى آنها در سامانه ارزيابى شركت‌هاى دانش بنيان (www.daneshbonyan.ir) ثبت شده است و دبيرخانه كارگروه، در حال جمع بندى و ارائه مجموع آمار فروش آنها است.

وى با اشاره به يك سوءبرداشت ديگر در حوزه شركت‌هاى دانش بنيان گفت: برخى تصور مى‌كنند كه شركت‌هاى دانش بنيان فقط در مراكز رشد و پارك‌هاى فناورى مستقر هستند، در حالى كه بررسى‌ها نشان مى‌دهد، تعداد شركت‌هاى دانش بنيان مستقر در خارج از پارك هاى علم و فناورى، دوبرابر تعداد شركت هاى مستقر در پارك‌هاى فناورى است كه به تدريج بايد مورد شناسايى و ارزيابى قرار گيرد.

سرپرست امور شركت‌هاى دانش بنيان معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى همچنين تصور نوپا و كوچك بودن شركت‌هاى دانش بنيان را از سوءبرداشت‌هاى پيش آمده در اين حوزه عنوان و ابراز كرد: شركت‌هاى دانش بنيان گستره وسيعى از شركت‌ها را از نظر نوپا يا بالغ بودن و كوچك يا بزرگ بودن شامل مى‌شوند.

صاحبكار خراسانى با تأكيد بر اهميت مضاعف شركت‌هاى دانش بنيان بزرگ بيان كرد: معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى برنامه‌هاى ويژه‌اى براى شركت‌هاى دانش بنيان بزرگ و شبكه‌سازى شركت‌هاى كوچك در اطراف شركت‌هاى بزرگ دارد كه به مرور زمان اجرايى خواهد شد.