مرکز رشد شريف صفحه نخست

راه‌اندازى كريدور خدمات صادرات محصولات دانش‌بنيان با حضور معاون علمى رييس‌جمهور

كريدور خدمات صادرات محصولات دانش بنيان (به صورت پايلوت) با حضور معاون علمى و فناورى رييس جمهور آغاز به كار كرد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر سورنا ستارى ضمن بازديد از كريدور تجارى سازى فناورى (موسسه خدمات فناورى تا بازار ايرانيان)، كريدور خدمات صادرات محصولات دانش بنيان را به صورت پايلوت افتتاح كرد.

آيين نامه اين كريدور، ماه آينده نهايى مى شود تا خدمات خود را به صورت وسيع تر به شركت هاى دانش بنيان ارائه كند.

كريدور خدمات صادرات محصولات دانش‌بنيان با هدف توسعه بازار صادراتى محصولات شركت‌هاى دانش‌بنيان و شناسايى و ارزيابى شركت‌هاى خدماتى فعال در اين حوزه، خدماتى با كيفيت و اثربخش در جهت توسعه توان صادراتى شركت‌ها ارايه مى كند. در همين راستا، معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى به منظور ايجاد و خلق ثروت براى جامعه از طريق صادرات محصولات با فناورى بالا، اقدام به حمايت از خدمات اين كريدور كرده و اين امكان را فراهم كرده است تا صادرات شركت‌ها از طريق اينگونه خدمات تسريع يابد.

همچنين موسسه خدمات فناورى تا بازار (كريدور تجارى سازى فناورى)، با هدف كاهش زمان تجارى سازى و افزايش نرخ موفقيت شركت هاى دانش بنيان شكل گرفته است. اين كريدور با شناسايى و ارزيابى خدمات توسعه فناورى و تشخيص نيازهاى تجارى سازى، امكان برآورده شدن آنها را ساده كرده است و با توافق با سازمان ها و نهادهاى حمايتى طى آيين نامه هاى مشخص از شركت هاى دانش بنيان در قالب ارائه خدمات تجارى سازى حمايت مى كند. اين كريدور با شناسايى 55 خدمت تجارى سازى و قرار دادن خدمات مشابه در كنار هم، يك قالب شانزده گانه براى دسته بندى اين خدمات ارائه كرده است.

شركت هاى دانش بنيان، براى كسب اطلاعات بيشتر مى توانند به وبسايت هاى tmsc.ir و tesc.ir مراجعه كنند.