مرکز رشد شريف صفحه نخست

لزوم ايجاد انسجام در پارك‌ها و مراكز رشد كشور جهت دستيابى به موفقيت

New Page 1

مديركل دفتر برنامه‌ريزى امور فناورى وزارت علوم گفت: اگر در پارك‌ها و مراكز رشد انسجام داشته باشيم مى‌توانيم موفق باشيم و به اهداف خود دست يابيم.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزارى فارس، مصطفى كريميان اقبال مديركل دفتر برنامه‌ريزى امور فناورى وزارت علوم در نشست مشترك انجمن علمى پارك‌هاى علم و فناورى و مراكز رشد ايران و مديران حوزه فناورى وزارت علوم، تحقيقات، فناورى، وزارت بهداشت و وزارت جهاد كشاورزى گفت: كارهاى بزرگ در هر جاى دنيا نياز به برنامه‌ريزى، انسجام و هماهنگى دارد. هيچ فرد يا سازمانى به تنهايى نمى‌تواند ادعا كند كه مى‌توانم كار بزرگى را انجام دهد ولى اگر گفت ما تلاش مى‌كنيم كار بزرگى را انجام دهيم احتمال موفقيت بسيار بالا مى‌رود.

وى افزود: در وزارت علوم تلاش ما بر اين است كه يك انسجام درونى و تعامل بيرونى براى رسيدن به اهداف در راستاى توسعه و فناورى، توسعه زيرساخت‌هاى فناورى و اهداف ديگر داشته باشيم.

كريميان اقبال ادامه داد: ما دستگاه‌هايى داريم كه در حوزه فناورى فعاليت مى‌كند و بايد با هم منسجم شوند تا كارها را پيش ببرند.

وى تصريح كرد: پارك‌‌ها و مراكز رشد و فناورى وظيفه دارند از ايده افراد حمايت كنند و براى اينكه ايده به وظيفه و محصول و خدمات تبديل شود و نياز كشور را برآورده كند بايد وظايف خود را به درستى انجام دهند.

كريميان اقبال با بيان اينكه دانشگاه و مراكز تحقيقاتى وظايف خاص خود را دارند گفت: پارك‌هاى علم و فناورى نتايجى كه از دانشگاه و پژوهش‌هايى كه از تحقيقات به دست مى‌آيد را مى‌گيرند و تبديل به محصول مى‌كنند.

مديركل دفتر برنامه‌ريزى امور فناورى وزارت علوم اظهار داشت: اگر در پارك‌ها و مراكز رشد انسجام داشته باشيم مى‌توانيم موفق باشيم. پارك‌ها و مراكز رشد وقتى با صنعت، كشاورزى و بخش‌هاى خدمات ارتباط پيدا كنند مى‌توانند نقش خود را به خوبى ايفا كنند.

كريميان اقبال خاطرنشان كرد: ما در رابطه با انسجام قدم اولى را كه برداشتيم اين بود كه به سراغ پارك‌ها و مراكز رشد رفتيم زيرا اعتقاد داشتيم انجمن‌ها و تشكل‌هايى كه زيرنظر هيچ وزارتخانه‌اى نيستند مى‌توانند بهتر انسجام را بين مراكز موردنظر ما ايجاد كنند و بحث ارزيابى و پايش مراكز رشد و فناورى را به انجمن پارك‌ها و مراكز رشد واگذار كرديم.

وى با بيان اينكه ما ارتباط بسيار خوبى را با وزارت بهداشت داريم افزود: در اين راستا تفاهمنامه‌اى به امضا رسيد كه باعث شده ارتباط ما با اين وزارتخانه بيشتر شود و مراكز رشد وزارت علوم با وزارت بهداشت با هم ارتباط داشته باشند البته شبيه اين كار را با وزارتخانه‌هاى ديگر انجام داديم و حتى گفتيم براى برخى از فعاليت‌ها خود اين وزارتخانه‌ها مجوزهاى لازم را صادر كنند.

وى خاطرنشان كرد: در مرحله تعيين شاخص‌ها چيزى حدود 6 ماه اين موضوع به طول انجاميد و قرارداد براى اين موضوع يك ماه بسته شد. كار اجرايى نيز از يك هفته قبل آغاز شده همچنين كار ارزيابى نيز فعاليت خود را شروع كرده است.

وى در خاتمه خاطرنشان كرد: 33 پارك و 150 مركز رشد وجود دارد. بين مراكز رشد و پارك‌هاى فناورى بايد تفاوت‌هايى را قائل شد. پارك علم و فناورى محل استقرار شركت‌هاى رشد‌يافته است.