مرکز رشد شريف صفحه نخست

مهلت ثبت‌نام در شانزدهمين جشنواره جوان خوارزمى تا پانزدهم شهريورماه تمديد شد

دبير شانزدهمين جشنواره جوان خوارزمى از تمديد مهلت ثبت‌نام در شانزدهمين جشنواره جوان خوارزمى تا ۱۵ شهريور خبر داد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزارى فارس به نقل از روابط عمومى وزارت علوم، عليرضا الهيارى گفت: ثبت‌نام در شانزدهمين جشنواره جوان خوارزمى به صورت الكترونيكى است و تاپانزدهم شهريور ادامه دارد لذا متقاضيان مى‌توانند با مراجعه به نشانى الكترونيكى www.khwarizmi.ir نسبت به ثبت‌نام در اين جشنواره اقدام كنند.

گفتنى است، جشنواره جوان خوارزمى هر ساله توسط سازمان پژوهش‌هاى علمى و صنعتى ايران برگزار و در آن طرح‌هايى از نخبگان و نوآوران جوان كشورمورد ارزيابى قرار گرفته واز طرح‌هاى برتر تقدير مى شود.