مرکز رشد شريف صفحه نخست

امضاى تفاهم‌نامه همكارى وزارت علوم و معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى

رضا فرجى دانا وزير علوم، تحقيقات و فناورى و سورنا ستارى معاون علمى و فناورى رئيس جمهور تفاهم‌نامه‌اى را در راستاى تقويت و اجراى مصوبات مجلس شوراى اسلامى و شوراى عالى انقلاب فرهنگى امضا كردند.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزارى فارس به نقل از روابط عمومى وزارت علوم، در نشستى با حضور رضا فرجى دانا وزير علوم، تحقيقات و فناورى و سورنا ستارى معاون علمى و فناورى رئيس جمهور، تفاهم‌نامه‌اى در راستاى تقويت و اجراى مصوبات مجلس شوراى اسلامى و شوراى عالى انقلاب فرهنگى به امضا طرفين رسيد.

اين توافق نامه در سه بخش و 13 بند تنظيم شده كه عمده موارد آن شامل اصلاح و تصويب آئين نامه اجرايى «قانون حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش بنيان و تجارى سازى نوآورى‌ها و اختراعات»، «حمايت از نهادهاى مختلف علم و فناورى» و «حمايت از فن بازارها» مى‌شود.

از ديگر بندهاى اين توافق‌نامه مى‌توان به حمايت از دانشجويان دكترا از طريق ستادهاى توسعه فناورى‌هاى راهبردى و صندوق‌هاى رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاى علوم و بهداشت با هماهنگى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، هماهنگى در برگزارى مناسبت‌هايى همچون هفته پژوهش با تشكيل كارگروهى با حضور نمايندگان وزارتخانه هاى علوم، بهداشت و معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، حمايت از پارك‌هاى علم و فناورى، مراكز رشد و مجلات علمى داراى مجوز از وزارتخانه‌هاى علوم و بهداشت و حوزه علميه قم توسط معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى و همچنين حمايت اين معاونت از انجمن‌ها و قطب‌هاى علمى داراى مجوز از دو وزارتخانه علوم و بهداشت اشاره كرد.

همچنين برگزارى نمايشگاه‌هاى دائم يا موقت دستاوردهاى فناورانه در پارك‌هاى علم و فناورى، بررسى آئين‌نامه مدون كاركرد‌ها و استاندارد‌هاى فن بازارها، راه اندازى شبكه فن بازار ملى ايران توسط معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى و امكان تاسيس فن بازار توسط همه داوطلبان با رعايت استانداردها از ديگر مفاد اين تفاهم نامه است.