مرکز رشد شريف صفحه نخست

چگونگى نظارت بر مراكز پژوهشى كشور / مراحل ارزشيابى آغاز شده است

مديركل برنامه ريزى امور فناورى وزارت علوم با اشاره به ضرورت نظارت بر مراكز پژوهشى كشور گفت: تا به حال نظارتى بر عملكرد پارك‌هاى علم و فناورى و مراكز پژوهشى نبوده است، در حال حاضر مراحل ارزشيابى از اين مراكز آغاز شده است.

مصطفى كريميان اقبال مديركل برنامه ريزى امور فناورى وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزارى فارس در رابطه با ارزشيابى مراكز پژوهشى و پارك‌هاى علم و فناورى كشور، گفت: تا به حال نظارتى بر عملكرد پارك‌هاى علم و فناورى و مراكز پژوهشى نبوده است ولى از سال گذشته برنامه ريزى كرديم تا به نظارت بر اين مراكز بپردازيم.

وى افزود: با توجه به ضرورت نظارت و ارزشيابى مراكز پژوهشى كشور، با انجمن پارك‌ها و مراكز رشد به توافق رسيده‌ايم تا كار ارزيابى مراكز پژوهشى از سوى كارشناسان اين انجمن آغاز شود.

كريميان اقبال ادامه داد: اين انجمن كار ارزيابى را آغاز كرده و شاخص‌هايى را مدنظر قرار داده است كه براساس آن به ارزيابى و نظارت بر مراكز پژوهشى در كشور مى‌پردازد.

وى اضافه كرد: ارزشيابى مراكز پژوهشى و پارك‌هاى علم و فناورى بر اساس آخرين اقدامات آن‌ها صورت مى‌گيرد.