مرکز رشد شريف صفحه نخست

تأييد 600 شركت دانش‌بنيان و افزايش آن به 1500 شركت تا پايان سال جارى (1393)

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى گفت: قانونى كه اجراى آن از صفر شروع مى‌شود مطمئنا ضعف‌‌هايى دارد و ضعف اجراى قانون حمايت از شركت‌هاى دانش‌بنيان نيز در ناهماهنگى‌هاى سطوح پايين است.

سورنا ستارى معاون علمى و فناورى رياست جمهورى در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزارى فارس، در رابطه با علت عدم اجراى قانون حمايت از شركت‌هاى دانش‌بنيان گفت: قطعا براى اجراى هر كارى كه از صفر شروع مى‌شود مشكلاتى وجود دارد، اجراى قانون حمايت از شركت‌هاى دانش‌بنيان مانند چرخ‌دنده‌هايى است كه به تازگى راه افتاده ولى شتاب خوبى داشته است.

وى افزود: تا به اينجاى كار تعداد شركت‌هايى كه تاييديه دانش‌بنيان گرفته‌اند بسيار بالا رفته و 600 شركت تاييديه گرفتند كه اميدواريم تا پايان سال اين تعداد به 1500 شركت برسد.

ستارى ادامه داد: امسال براى نخستين بار سازمان امور مالياتى معافيت مالياتى شركت‌هاى دانش‌بنيان را لحاظ كرده است و سازمان گمرك نيز تسهيلاتى را براى شركت‌هاى دانش‌بنيان در نظر دارد.

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى گفت: قطعا در سطوح پايين هنوز ناهماهنگى‌هايى وجود دارد كه اين مشكلات را نفى نمى‌كنيم ولى در حال رفع آن هستيم و به محققان كشور اطمينان مى‌دهيم كه اين مشكلات برطرف مى‌شود.