مرکز رشد شريف صفحه نخست

تحريك بازار تقاضاى محصولات دانش بنيان/ برنامه براى اشتغال دانش آموختگان

معاون تجارى‌سازى و نوآورى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى از سياستهاى جديد اين معاونت براى رواج فروش محصولات دانش بنيان و تحريك بازار تقاضا براى اين محصولات خبر داد.

محمود شيخ‌زين‌الدين در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از اين برنامه را اشتغال دانش آموختگان دانشگاهى عنوان كرد و اظهار داشت: استراتژى معاونت علمى در حوزه علم و فناورى به جاى تقويت حوزه عرضه، بر روى بازار تقاضا خواهد بود.

وى با اشاره به برگزارى نمايشگاه تجهيزات ساخت داخل كه حدود دو ماه گذشته برگزار شد، گفت: براى مثال نمايشگاه تجهيزات ساخت داخل، تحريك تقاضا بود؛ هم اكنون بزرگ ترين خلاءى كه در حوزه علم و فناورى وجود دارد نبود بازار تقاضا است.

شيخ‌زين‌الدين با تاكيد براينكه در بخش عرضه محصولات دانش بنيان و فناورانه اقدامات خوبى طى 30 سال گذشته شكل گرفته است، افزود: اما در حوزه تقاضا و ايجاد بازار، هنوز مشكل داريم و براين اساس نقطه تمركز معاونت علمى در ايجاد بازار است.

معاون تجارى‌سازى و نوآورى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى تاكيد كرد: با اجراى اين برنامه محصول توليد مى شود، تكنولوژى توسعه پيدا مى كند و اشتغال به وجود مى آيد و از همه مهمتر اينكه شركتهاى متكى به دانش شكل مى گيرند.

وى با بيان اينكه تحقق اقتصاد مقاومتى و اقتصاد دانش بنيان فراتر از توسعه علم و فناورى است، ادامه داد: توسعه علم و فناورى شرط لازم است اما كافى نيست؛ وقتى بحث اقتصاد مطرح مى شود بايد فارغ التحصيلان دانشگاهى كه نهادهاى اجتماعى محسوب مى شوند نيز در حوزه اقتصاد فعال شوند اما تاكنون در كشور به اين مورد پرداخته نشده و اين نهادهاى اجتماعى ساماندهى نشده اند. اين نقطه ضعف بايد برطرف شود.

شيخ زين الدين با بيان اينكه به جز پزشكان و مهندسان برق و عمران، ساير فارغ التحصيلان در اقتصاد كشور فعال نبوده اند، اظهار اميدوارى كرد كه با برنامه هاى تحريك تقاضا، به اقتصاد مقاومتى كمك شود.

وى برگزارى نمايشگاه تجهيزات ساخت داخل را نمونه اى از اين برنامه برشمرد و گفت: تدوين آيين نامه 5 درصد فروش محصول شركت وابسته به دانشگاه و اعطاى جايزه تجارى سازى فناورى نيز از جمله اين برنامه ها است.

معاون تجارى‌سازى و نوآورى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى با تاكيد بر لزوم برقرارى ارتباط صنعت و دانشگاه خاطرنشان كرد: ايجاد انگيزه براى شركتهاى دانش بنيان كه محصولاتشان را عرضه كنند و نيز تشويق هيات علمى براى ايجاد شركت دانش بنيان و رواج فروش محصولات از جمله برنامه هاى در دست اقدام در حوزه توسعه فناورى، پژوهش و آموزش خواهد بود.