مرکز رشد شريف صفحه نخست

معيارهاى كالاها و خدمات دانش بنيان تصويب شد/ ابلاغ معيارها به كارگزاران ارزيابى

رئيس امور شركت ها و موسسات دانش بنيان معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى از تصويب معيارهاى كالاها و خدمات دانش بنيان خبر داد.

به گزارش خبرگزارى مهر، محمد صاحبكار خراسانى گفت: معيارهاى كالا و خدمات دانش بنيان به تصويب كارگروه ارزيابى و تشخيص صلاحيت شركت ها و موسسات دانش بنيان و نظارت بر اجرا رسيده است كه به همه كارگزاران ارزيابى شركت هاى دانش بنيان ابلاغ شده و بر روى سامانه www.Daneshbonyan.ir نيز قرار گرفته است.

وى با اشاره به تقاضاى شركتها براى استفاده از مزاياى قانون حمايت از شركت هاى دانش بنيان گفت: مهمترين شاخص ارزيابى شركت ها، توليد و فروش كالاها و خدمات دانش بنيان است و بايد بر مبناى معيارهاى مشخصى، كالاها و خدمات دانش بنيان را شناسايى كرد.

دبير كارگروه ارزيابى شركتهاى دانش بنيان افزود: كالاها و خدمات مورد تأييد، بايد حائز همه شرايط زير باشند:

1- در حوزه فناورى هاى بالا و متوسط به بالا باشد.

2- داراى پيچيدگى فنى بوده و توليد آن نياز به تحقيق و توسعه هدفمند توسط يك تيم فنى خبره داشته باشد. همچنين براى حفظ توان رقابتى آن محصول در بازار، تحقيق و توسعه بايد به صورت مداوم انجام شود.

3- عمده ارزش افزوده آن كالا/خدمات، ناشى از دانش فنى و نوآورى فناورانه باشد كه ارزش افزوده عبارت است از ارزشى كه در فرآيند توليد، به ارزش كالاها/خدمات واسطه‌اى (مواد اوليه و قطعات مصرفى و ...) افزوده مى‌شود.

رئيس امور شركت ها و موسسات دانش بنيان معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى افزود: با توجه به لزوم تامين نيازهاى كشور خصوصا در شرايط تحريم، كالاها و خدماتى كه بدليل تحريم هاى بين‌المللى به آن ها نياز حياتى وجود دارد به صورت ويژه مورد توجه قرار مى‌گيرد و به فهرست كالا و خدمات دانش بنيان افزوده مى‌شوند.

دكتر صاحبكار بر لزوم حفظ پويايى در فهرست كالا و خدمات دانش بنيان تاكيد كرد و گفت: معيارهاى فوق براى همه حوزه هاى دانش بنيان مشترك است و در حوزه هاى تخصصى مانند حوزه ICT بايد معيارهاى تفصيلى تر هم تهيه شود و اين فهرست بايد بصورت مداوم و در بازه هاى زمانى مشخص به روز شود.

وى ادامه داد: شركت هاى دانش بنيان و كارگزاران ارزيابى شركت هاى دانش بنيان مى توانند كالا و خدمات خود را با ذكر دلايل بر مبناى معيارهاى مصوب كارگروه، پيشنهاد دهند تا در صورت احراز شرايط مورد حمايت قرار گيرند.