مرکز رشد شريف صفحه نخست

توسعه فعاليت‌هاى مراكز خدمات تجارى سازى در استان‌ها توسط معاونت علمى و فناورى

معاون تجارى‌سازى و نوآورى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى از توسعه فعاليت‌هاى مراكز خدمات تجارى سازى در استان‌ها خبر داد و گفت: اين مراكز تاكنون در ۷ استان فعال شده‌اند.

محمود شيخ‌زين‌الدين‌ معاون تجارى‌سازى و نوآورى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزارى فارس، گفت: معاونت علمى براى حمايت از شركت‌هاى دانش‌بنيان كوچك‌ برنامه‌ريزى كرده‌ است تا از طريق توسعه مراكز خدمات تجارى‌سازى در استان‌ها از اين شركت‌ها حمايت كند.

شيخ‌زين‌الدين اظهار داشت: كريدورهاى تجارى سازى متشكل از پارك علم و فناورى و صندوق اعتبارى هستند كه نقش حمايتى و نظارتى دارند و خدمات هم ارائه مى‌دهند به اين صورت كه پارك علم و فناورى وظيفه هدايت، نظارت و مشاوره را برعهده دارد و صندوق اعتبارى نيز تسهيلات معاونت علمى را بنا به نظر پارك‌ها در اختيار شركت‌ها قرار مى‌دهد.

وى افزود: در حال حاضر بحث ايجاد كريدورها در استان‌هاى تهران(در دو مكان)، اصفهان، آذربايجان شرقى و شيراز آغاز شده است و در حال بررسى زيرساخت‌ها براى ايجاد كريدور در استان‌هاى ديگر كه صندوق پژوهش و نوآورى دارند، هستيم.

شيخ‌زين‌الدين ادامه داد: توسعه اين مراكز با هدف غير متمركز عمل كردن در معاونت علمى براى گسترش پوشش حمايتى شركت‌هاى دانش‌بنيان در كشور به وجود آمده است زيرا پارك‌ها به لحاظ قانونى بسترهاى خوبى هستند ولى نياز به تقويت دارند.