مرکز رشد شريف صفحه نخست

حاميان شركت‌هاى دانش‌بنيان و رسانه‌هاى ارتباط‌ جمعى حمايت مى‌شوند

New Page 1

معاون توسعه مديريت و منابع معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى بر حمايت اين معاونت از حاميان شركت‌هاى دانش بنيان و نيز حمايت از رسانه‌ها به عنوان پل ارتباطى ميان شركت‌هاى دانش بنيان، صنعتگران و مردم تاكيد كرد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزارى فارس به نقل از مركز روابط عمومى و اطلاع رسانى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، عليرضا دليرى معاون توسعه مديريت و منابع معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى با اشاره به حمايت از رسانه‌هاى ارتباط جمعى در نشر و گسترش اخبار و رويدادهاى علمى و فناورى كشور، اظهار داشت: در صورتى كه فعاليت رسانه‌ها از بعد دانش بنيان باشد مى‌توانيم از آن‌ها كه درحوزه علوم انسانى هستند و طرح‌هاى فناورانه را در برنامه‌هاى خود لحاظ كرده‌اند، براساس ارزيابى در كارگروه‌هاى تشخيص صلاحيت حمايت كنيم.

وى اضافه كرد: اعتقاد داريم تنها نبايد از خود شركت‌هاى دانش بنيان حمايت شود بلكه، مى‌بايست از مشاوران، خدمات دهندگان، حاميان و مجموعه هاى پشتيبان شركت هاى دانش بنيان شامل بازاريابان، مشاوران عمومى و افرادى كه در نحوه ثبت اختراع و برند و حتى رسانه‌ها كه ارتباط و تعامل را با صنعت برقرار مى‌كنند حمايت شود كه در اين راستا برنامه ريزى‌هاى خوبى در معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى به انجام رسيده است.

 افزايش تعامل با رسانه‌ها

معاون توسعه مديريت و منابع معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، با اشاره به اينكه موضوع نهادينه شدن فعاليت‌هاى اقتصادى از طريق شركت‌هاى دانش بنيان مورد توجه نظام و دولت قرار دارد، گفت: به منظور تبيين و ترويج فعاليت‌هاى مرتبط با حوزه دانش بنيان، تلاش داريم با استفاده از توان رسانه‌اى كشور به خصوص در خبرگزارى‌ها نسبت به برقرارى تعامل بيشتر با اصحاب رسانه براى معرفى بهتر توانمندى‌هاى اين حوزه اقدام كنيم.

دليرى افزود: هم اينك در حال بررسى ميزان توانمندى رسانه‌هاى كشور هستيم تا با شناخت بهتر از اين توانايى‌ها، ميزان پوشش و همراهى آنان را با اخبار و رويدادهاى علمى كشور را كه يكى از نيازهاى اساسى كشور است در كنار فعاليت‌هاى عملياتى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى افزايش دهيم تا با اين اقدام، شناخت صنعتگران از طرح‌ها و فعاليت‌هاى صورت گرفته از سوى شركت‌هاى دانش بنيان افزايش يافته و آنان از توان اين شركت‌ها براى تامين نيازمندى‌هاى خود استفاده كنند.

به گفته وى، تلاش داريم با استفاده از توان رسانه‌اى موجود كشور نسبت به معرفى نخبگان و توانمندان و نيز مديران شركت‌هاى دانش بنيان به مجموعه‌هاى مختلف صنعتى اقدام كنيم تا زمينه براى برقرارى ارتباط ميان صنعت، دانشگاه و نخبگان به صورت مطلوبى فراهم شود.

دليرى با بيان اينكه ضرورت دارد خبرگزارى‌ها نقش بيشترى را در اين راستا ايفا كنند، اظهار داشت: مى‌طلبد خبرگزارى صرفا از نقش اطلاع رسانى خبرى از وقايع به صورت روزمره خارج شوند كه به اين منظور، تورهايى از سوى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى براى خبرنگاران با هدف آشنا كردن آنان با فعاليت‌هاى صورت گرفته در شركت‌هاى دانش بنيان و نيز طرح‌هاى كلان كشور در نظر گرفته شده است.

معاون توسعه مديريت و منابع معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى خاطرنشان كرد: خبرگزارى‌ها و سايت‌هاى خبرى به دنبال اخبار داغ هستند و هر رزمان اخبار علم و فناورى داغ باشد آن‌ها پر مخاطب تر مى‌شوند كه با توجه به رويكرد جديد دولت در حوزه علم و فناورى و نيز تاكيد مقام معظم رهبرى بر موضوع اقتصاد دانش بنيان، اين موضوع در كشور در حال توسعه است و براى پاسخگويى به نيازهاى جديد ايجاد شده در اين بخش، مى‌طلبد رسانه‌ها نيز بيش از گذشته به اين حوزه توجه نشان دهند و نيازهاى مخاطبان خود را تامين كنند.

تكميل سامانه ارتباط نخبه و صنعت با كمك رسانه‌ها

دليرى در ادامه با يادآورى امضاى تفاهم نامه همكارى ميان معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، گفت: ارتباط با خبرگزارى‌ها و جرايد در راستاى تفاهم با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى است و اعتقاد داريم كه با اين تفاهم‌نامه، ارتباط مابين معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى با رسانه‌ها آسان‌تر خواهد شد به گونه‌اى كه با برقرارى اين تعامل موفق شده‌ايم در گزارش‌هاى عملكرد ارائه شده بسيارى از صنعتگران با طرح‌هاى معاونت آشنا شده و ارتباط خوبى را با شركت‌هاى دانش بنيان برقرار كرده اند كه اميدواريم در سامانه‌اى تعامل ميان صنعت و دانشگاه را با مخترعان برقرار كنيم كه رسانه‌ها پل ارتباطى آن هستند.