مرکز رشد شريف صفحه نخست

اختصاص بودجه 100 ميليارد تومانى براى اعطاى تسهيلات به خريد محصولات دانش‌بنيان

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى گفت: امسال بودجه‌اى قريب به 100 ميليارد تومان در صندوق نوآورى و فناورى براى اعطاى تسهيلات خريد اقساطى به محصولات دانش‌بنيان اختصاص يافته است.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزارى فارس به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دبيرخانه شوراى عالى انقلاب فرهنگى، جلسه 50 ستاد راهبرى اجراى نقشه جامع علمى كشور به رياست محمدرضا مخبر دزفولى دبير شوراى عالى انقلاب فرهنگى در محل دبيرخانه اين شورا برگزار شد.

سورنا ستارى معاون علمى و فناورى رئيس جمهور در اين جلسه گفت: معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى به منظور ساماندهى اطلاع‌رسانى از فعاليت‌هاى علمى كشور، اقدام به تشكيل تيم خبرى و توانمندسازى پايگاه اطلاع‌رسانى اين معاونت كرده است.

وى افزود: بايد دانشگاه‌هاى كشور بتوانند بخش زيادى از هزينه‌هاى خود را از طريق فروش دستاوردهاى فناورانه خود تأمين كنند.

رئيس بنياد ملى نخبگان ادامه داد: معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى هم اكنون يك گستره بسيار وسيع فعاليت علمى و فناورانه را در مقابل خود دارد و براى ورود به اين گستره نياز به هم‌افزايى و همكارى همه دستگاه‌ها دارد.

ستارى گفت: امسال بودجه‌اى قريب به 100 ميليارد تومان در صندوق نوآورى و فناورى براى اعطاى تسهيلات خريد اقساطى به محصولات دانش‌بنيان اختصاص يافته است.

وى افزود: اختصاص معافيت‌هاى مالياتى ساماندهى مقررات و حذف مقررات زايد و اعتمادسازى نسبت به فعالان شركت‌هاى دانش بنيان هم از ساير اقدامات در زمينه گسترش شركت‌هاى دانش بنيان است.

عضو هيئت علمى دانشگاه صنعتى شريف ادامه داد: براى جلوگيرى از ايجاد بازار سياه در تشكيل شركت‌هاى دانش بنيان و نظارت مستمر بر فعاليت اين شركت‌ها، كارگزارى‌هاى ملى و منطقه‌اى در سطح كشور تشكيل شده است.