مرکز رشد شريف صفحه نخست

انعقاد تفاهم‌نامه ۶۰۰ ميلياردى معاونت علمى و فناورى و صندوق ضمانت صنايع كوچك

معاون توسعه مديريت منابع معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى از امضاى تفاهم‌نامه همكارى ميان معاونت علمى و صندوق ضمانت سرمايه‌گذارى صنايع كوچك ايران به ارزش ۶۰۰ ميليارد ريال خبر داد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزارى فارس به نقل از مركز روبط عمومى و اطلاع رسانى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، عليرضا دليرى معاون توسعه مديريت و منابع معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى اظهار كرد: با انعقاد تفاهم ميان اين معاونت و صندوق ضمانت سرمايه گذارى صنايع كوچك وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا سقف 600 ميليارد ريال ضمانت نامه براى شركت‌هاى دانش بنيان از سوى اين صندوق صادر خواهد شد.

وى اضافه كرد: اين صندوق تا سقف 80 درصد تعهدات شركت‌هاى دانش بنيان را به بانك‌ها ضمانت خواهد كرد به گونه‌اى كه شركت‌هاى دانش بنيان كوچك در دريافت تسهيلات از بانك‌ها، تنها مى‌بايست 20 درصد از ضمانت مطالبه شده از سوى بانك را براى توديع در اختيار سيستم بانكى قرار دهند و مابقى آن از سوى صندوق ضمانت سرمايه گذارى صنايع كوچك تامين خواهد شد.

دليرى با اشاره به اينكه اين صندوق، ضمانت لازم را براى شركت‌هاى دانش بنيان كوچك و متوسط به انجام خواهد رساند، گفت: با توجه به فعاليت اين صندوق در سال‌هاى گذشته، بانك‌ها ضمانت‌هاى صادر شده از سوى اين صندوق را مى‌پذيرند و نگرانى در مورد پذيرش نشدن ضمانت‌هاى صادر شده از سوى صندوق سرمايه گذارى صنايع كوچك در بانك‌ها وجود ندارد.

به گفته معاون توسعه مديريت و منابع معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، صندوق ضمانت سرمايه گذارى صنايع كوچك صرفا با دريافت يك تا دو درصد كارمزد و پس از معرفى شركت‌هاى دانش بنيان واجد شرايط از سوى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى مى‌توانند با كمترين مشكل نسبت به دريافت ضمانت‌هاى لازم براى ارائه به سيستم بانكى به منظور دريافت تسهيلات اقدام كند.

وى تاكيد كرد: با هدف حمايت جدى از شركت‌هاى دانش بنيان در دريافت ضمانت‌هاى مورد نياز از سوى اين صندوق، مقرر شد نسبت به آسان سازى فرايند دريافت اين ضمانت‌ها اقدام و شركت‌هاى دانش بنيان با ارائه مدارك ضمانتى سهل از مزاياى صدور اين ضمانت نامه‌ها استفاده كنند.

دليرى، افزايش حمايت‌هاى مالى از شركت‌هاى دانش بنيان را از رويكردهاى مورد تاكيد در معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى عنوان كرد و بيان كرد: بر اساس برنامه ريزى‌هاى صورت گرفته، انعقاد تفاهم نامه با سه صندوق ضمانت براى حمايت از شركت‌هاى دانش بنيان در معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، صندوق نوآورى و شكوفايى و صندوق‌هاى ضمانت دولتى به امضا رسيده و مراحل صدور ضمانت نامه در آن‌ها عملياتى شده است و از اين رو، هم اينك شركت‌هاى معرفى شده از سوى معاونت علمى و فناورى مى‌توانند از تسهيلات اين صندوق‌ها بهره مند شوند.