مرکز رشد شريف صفحه نخست

مشكل ضمانت بانك‌ها براى وام شركت‌هاى دانش بنيان حل شد

New Page 2

معاون توسعه مديريت و منابع معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى از برگزارى جلسات مشترك با مديران سه صندوق ضمانت خبر داد و گفت: طى تفاهم با اين صندوق‌ها مشكل ارائه ضمانت‌نامه به بانك‌ها براى اعطاى وام به شركت‌هاى دانش بنيان مرتفع شد.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر عليرضا دليرى معاون توسعه مديريت و منابع معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، در توضيح ضمانت براى تامين اعتبار وام شركت هاى دانش بنيان اظهار كرد: بعد از عملياتى شدن توافق با بانك‌ها در راستاى تأمين مالى شركت‌هاى دانش‌بنيان و عملياتى شدن اين موضوع لازم بود پرداخت تسهيلات به شركت‌هاى دانش بنيان آغاز شود.

وى ادامه داد: براى حل اين مشكل طى تفاهم نامه اى كه با مديرعامل بانك‌ها داشتيم اين مديران پذيرفتند كه براى اعطاى وام به شركت‌هاى دانش بنيان ضمانت‌نامه صندوق‌هاى ضمانت دولتى را بپذيرند.

معاون معاونت علمى افزود: بنا به تصميم مذكور با سه صندوق ضمانت سرمايه‌گذارى تعاون٬ صندوق ضمانت سرمايه‌گذارى صنايع كوچك و صندوق ضمانت صادرات ايران جلساتى برگزار كرديم٬ اين صندوق‌ها پذيرفتند كه ضمانت‌هاى لازم را جهت پرداخت وام به شركت‌هاى دانش‌بنيان تأمين كنند.

معاون توسعه مديريت و منابع معاونت علمى رياست جمهورى تصريح كرد: در راستاى توافقات صورت گرفته قرار شد صندوق ضمانت سرمايه‌گذارى صنايع كوچك وام‌هاى تا سقف يك ميليارد تومان را ضمانت كند و صندوق ضمانت سرمايه‌گذارى تعاون وام‌هاى تا سقف 5 ميليارد تومان اما صندوق ضمانت صادرات ايران براى ضمانت وام‌ها سقفى قرار نداد و تنها شرط ضمانت وام اين بود كه طرح ‌هاى معرفى شده در راستاى پرداخت وام، منجر به صادرات شود.

دليرى همچنين ابراز كرد: با اين تفاسير بستر تازه‌اى ايجاد شده است تا بتوانيم مشكل ضمانت‌نامه پرداخت وام به شركت‌هاى دانش‌بنيان را برطرف كنيم. بنابراين با امضاى تفاهم‌نامه با سه صندوق ضمانت مذكور، مشكل ضمانت‌نامه‌هاى بانكى شركت‌هاى دانش‌بنيان در راستاى دريافت وام به طور كامل حل خواهد شد.

خط اعتبارى ويژه براى تسهيلات شركت‌هاى دانش‌بنيان

معاون توسعه مديريت و منابع معاونت علمى رياست جمهورى در رابطه با محل تأمين اعتبار بانك‌ها براى پرداخت وام به شركت‌هاى دانش بنيان توضيح داد: اعتبار وام‌هاى اعطايى به شركت‌هاى دانش‌بنيان از صندوق توسعه ملى تأمين خواهد شد و با دستور مكتوب معاون اول رياست جمهوري٬ قرار شد خط اعتبارى مجزايى براى پرداخت وام به شركت‌هاى دانش‌بنيان از محل صندوق توسعه ملى در نظر گرفته شود.