مرکز رشد شريف صفحه نخست

دستورالعمل مطالعاتى شركت‌هاى دانش‌بنيان ارائه شد

رئيس هيات عامل صندوق نوآورى و شكوفايى از ارائه دستورالعمل حمايت از انجام مطالعات بازار، مدل تجارى، طرح كسب و كار و مطالعات فنى و اقتصادى براى طرح‌ها و شركت‌هاى دانش‌بنيان در جلسه هيأت عامل اين صندوق خبر داد.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر بهزاد سلطانى پس از تشكيل جلسه هيات عامل صندوق نوآورى و شكوفايى، هدف از ارائه و تصويب اين دستورالعمل را رعايت بندهاى 9 تا 13 ماده 3 اساسنامه صندوق عنوان كرد و افزود: قرار است به موجب اين دستور العمل مديريت بهينه منابع و سرمايه صندوق، كاهش ريسك‌هاى اجرايى و مالى و افزايش اطمينان نسبت به بازپرداخت تسهيلات، جهت بررسى طرح شركت‌هاى دانش‌بنيان كه متقاضى دريافت تسهيلات يا سرمايه‌گذارى خطرپذير براى طرح‌هاى خود بوده و مطالعات مقدماتى لازم را انجام نداده‌اند، پيشنهاد و تصويب ‌شود.

وى با بيان اين كه دستورالعمل حمايت از انجام مطالعات براى طرح‌ها و شركت‌هاى دانش‌بنيان در 7 ماده تنظيم شده است تاكيد كرد: صندوق نوآورى و شكوفايى از تهيه طرح جامع (Master Plan) و ساير اسناد پشتيبان براى طرح‌هاى شركت‌هاى دانش‌بنيان، شامل گزارش‌هاى مطالعاتى مقدماتى، مدل تجارى، طرح كسب‌وكار، مطالعات فنى و اقتصادى، مطالعات تحليل بازار و نظاير آن حمايت مى‌كند.

رئيس هيات عامل صندوق ادامه داد: اين اسناد در موارد مختلفى از جمله ايجاد واحد توليد جديد، گسترش سبد محصول از نظر نوع، افزايش ظرفيت توليد موجود و ارزيابى فعاليت‌هاى شركت‌هاى دانش‌بنيان بكار مى‌روند. اجراى مطالعات و تهيه مستندات مزبور توسط شركت‌هاى داراى صلاحيت صورت مى‌پذيرد و صندوق نوآورى و شكوفايى فهرست شركت‌هاى داراى صلاحيت براى انجام مطالعات و ارائه خدمات فوق را تهيه و اطلاع‌رسانى خواهد كرد.

به گفته سلطانى به موجب اين دستورالعمل صندوق نوآورى و شكوفايى به زودى تعرفه مالى هزينه‌هاى خدمات مطالعات مزبور را تهيه و اطلاع‌رسانى مى‌كند. ضمن آنكه صندوق درصورت درخواست شركت‌هاى دانش‌بنيان و در قبال انعقاد قرارداد سه جانبه بين اين شركت‌ها و شركت‌هاى معرفى شده طبق ماده 3 و براساس تعرفه‌هاى ماده 4، مى‌تواند تا سقف 50 درصد هزينه انجام خدمات فوق را از طريق يكى از صندوق‌هاى عامل تقبل ‌كند؛ شركت متقاضى بايد حداقل 50 درصد هزينه خدمات فوق را رأساً پرداخت كند.

وى خاطرنشان كرد: هر شركت حداكثر يك‌بار در سال مى‌تواند از خدمات فوق استفاده كند.

رئيس هيات عامل صندوق نوآورى و شكوفايى تاكيد كرد: صندوق موظف است تمهيداتى را اتخاذ كند كه شركت‌هاى انجام دهنده خدمات فوق، مطالعات مزبور را براساس فرضيات واقع‌گرايانه، اطلاعات موثق و هزينه‌هاى قابل دفاع به انجام برسانند. از اين رو صندوق از شركت‌هاى امين با تخصص مشابه به منظور ارزيابى نهايى گزارش‌ها استفاده مى كند و بازخورد ارزيابى‌هاى انجام شده را به شركت‌هاى خدمات‌دهنده منتقل خواهد كرد و ساز و كار مستندسازى، رتبه‌بندى شركت‌هاى مزبور را در صندوق نوآورى و شكوفايى به تدريج آماده مى‌كند.