مرکز رشد شريف صفحه نخست

حمايت غيرمتمركز از طرح هاى تجارى دانش بنيان/ ايجاد مركز ارائه خدمات تجارى سازى

معاون تجارى‌سازى و نوآورى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى از حمايت از طرح هاى تجارى سازى شركت‌هاى دانش بنيان به صورت غيرمتمركز خبر داد و گفت: تاكنون حدود 10 ميليارد تومان در اين قالب به شركتهاى دانش بنيان اختصاص يافته است.

محمود شيخ زين الدين در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجراى طرح حمايت غيرمتمركز از طرح هاى تجارى سازى شركتهاى دانش بنيان گفت: براى اولين بار از ظرفيت پاركهاى علم و فناورى و صندوق هاى پژوهش هاى فناورى كه در استانهاى مختلف داريم براى حمايت از طرح هاى تجارى استفاده خواهيم كرد.

وى با بيان اينكه تاكنون حدود 10 ميليارد تومان در اختيار اين صندوق ها قرار گرفته است ادامه داد: داورى طرح هاى تجارى را هر يك از اين مجموعه ها به عهده دارند به نحوى كه پس از داورى اوليه، كميته اى متشكل از پاركهاى فناورى، داورى نهايى را انجام خواهند داد.

معاون تجارى‌سازى و نوآورى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، افزود: در اين طرح، اعتبار مالى در اختيار صندوق هاى پژوهش و فناورى غيردولتى در استانها قرار مى گيرد اما نظارت براى تخصيص اعتبار برعهده پاركهاى فناورى خواهد بود؛ به اين ترتيب ديگر مانند گذشته اعتبار و تسهيلات از سوى صندوق ملى حمايت از پژوهشگران انجام نمى شود.

وى با بيان اينكه هم اكنون گروه اول شركتهاى دانش بنيان كه از سوى پاركهاى فناورى معرفى شده اند در حال عقد قرارداد براى تامين تسهيلات هستند خاطرنشان كرد: در حال حاضر اين طرح در پاركهاى فناورى خراسان رضوى، فارس، آذربايجان شرقى، اصفهان، كرمان، يزد و گيلان به اجرا درآمده است.

شيخ زين الدين با تاكيد بر اينكه معاونت علمى براى حمايت از طرح هاى تجارى سازى محدوديت تسهيلات ندارد گفت: شركتهاى دانش بنيان به تدريج مى توانند از منابع صندوق نوآورى شكوفايى استفاده كنند كه اين صندوق نيز در حال عقد قرارداد با صندوق هاى پژوهش و فناورى استانها به عنوان كارگزار است.

وى با بيان اينكه معاونت علمى به صورت متمركز نظارتى بر تجارى سازى طرح هاى شركتهاى دانش بنيان نخواهد داشت ادامه داد: در اين رابطه نيز از ظرفيت پاركها استفاده خواهيم كرد؛ براين اساس هم اكنون يك مركز ارائه خدمات تجارى سازى فناورى متشكل از پارك فناورى به عنوان نظارت كننده و مشاوره دهنده و صندوق پژوهش و فناورى به عنوان خدمات دهنده مالى تعريف شده است كه اين مركز مى تواند امور مربوط به مشاوره، مونيتورينگ و نيز تضمين كيفيت كالا و خدمات دانش بنيان را عهده دار باشد.

اين مقام مسئول در معاونت علمى فناورى رياست جمهور با بيان اينكه مركز ارائه خدمات تجارى سازى فناورى مى تواند از توان كارگزاران بخش خصوصى نيز استفاده كنند افزود: در لايه اول تاكنون يك پارك فناورى را با صندوق پژوهش فناورى براى اجراى اين طرح، هماهنگ كرده ايم تا به اين وسيله، اين مركز فقط ناظر صرف بر پروژه ها نباشد و بتواند در كنار مجرى طرح، موفقيت ايده را نيز تضمين كند؛ چرا كه بسيارى از شركتهاى ما در حال حاضر نيازمند مونيتورينگ و مشاوره هستند.