مرکز رشد شريف صفحه نخست

مصوبه جديد صندوق نوآورى شكوفايى/ اعطاى وام به خريداران محصولات دانش بنيان

معاون تجارى‌سازى و نوآورى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى از اعطاى وام 12 درصدى به خريداران محصولات شركتهاى دانش بنيان خبر داد.

محمود شيخ زين الدين در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبه جديد هيات عامل صندوق نوآورى و شكوفايى گفت: براساس اين مصوبه به خريداران محصولات شركتهاى دانش بنيان وام 12 درصدى تعلق مى گيرد.

وى با بيان اينكه تاكنون ارائه تسهيلات مختص شركتهاى دانش بنيان بوده است، افزود: براساس اين مصوبه، ارائه تسهيلات و وام به خريداران محصول نيز تعلق مى گيرد؛ به اين معنى كه خريداران محصولات دانش بنيان تا سقف مشخصى، 12 درصد وام دريافت مى كنند.

معاون تجارى‌سازى و نوآورى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى با بيان اينكه اين آيين نامه هم اكنون به تصويب هيات عامل صندوق نوآورى و شكوفايى رسيده است، اظهار داشت: اقدامات اجرايى اين آيين نامه توسط صندوق نوآورى و شكوفايى در حال پيگيرى و انجام است.

شيخ زين الدين اجراى اين آيين نامه را اقدام مهمى در حوزه حمايت از بازار شركتهاى دانش بنيان و تجارى سازى محصولات اين شركتها با ايجاد بازارهاى تقاضا برشمرد و گفت: مصداق اين آيين نامه، در برگزارى نمايشگاه تجهيزات آزمايشگاهى ساخت داخل كه در ارديبهشت ماه برگزار شد و سال آينده نيز برگزار مى شود از سوى صندوق نوآورى و شكوفايى ارائه شده است.

وى ارائه تسهيلات 12 درصدى به خريداران محصولات شركتهاى دانش بنيان را مربوط به تمامى محصولات حوزه فناورى دانست و گفت: هر فردى تا سقف معينى كه در آيين نامه ذكر خواهد شد از يك شركت دانش بنيان، كالا خريدارى كند مشمول اين تسهيلات خواهد شد.

معاون معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى افزود: اصل مصوبه به تصويب هيات عامل رسيده و جزئيات ارائه تسهيلات پس از ابلاغ آيين نامه، مشخص مى شود.