مرکز رشد شريف صفحه نخست

نمايشگاه «اينوتكس2014» با حضور فناوران داخلى و خارجى برگزار مى‌شود

New Page 1

سومين نمايشگاه بين المللى فناورى و نوآورى (اينوتكس 2014) دوم تا چهارم خردادماه سال جارى با حضور 60 كشور خارجى در تهران برگزار مى‌شود.

به گزارش سرويس علمى ايسنا، مهندس مهدى صفارى نيا رئيس پارك فناورى پرديس معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى در اين باره توضيح داد: اين نمايشگاه با همكارى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، مركز همكارى هاى فناورى و نوآورى رياست جمهورى و پارك فناورى پرديس برگزار مى شود.

وى تصريح كرد: هدف از برگزارى اين نمايشگاه توسعه تعاملات تكنولوژى بين شركت هاى فناور خارجى و شركت هاى دانش بنيان ايرانى است. حضور شركت هاى فناور خارجى از كشورهاى صاحب فناورى در كنار شركت هاى دانش بنيان ايرانى قطعا زمينه ساز تحقق اين هدف خواهد بود.

به گفته صفارى نيا، شركت هاى دانش بنيانى كه توان توليد محصول فناورانه دارند در اين نمايشگاه شركت مى كنند.

وى گفت: در راستاى توافق انجام شده با معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، تسهيلات قرض الحسنه براى شركت هاى ايرانى كه خريدار فناورى از طرف هاى خارجى هستند پيش بينى شده است تا شركت هاى ايرانى بتوانند با شرايط مناسب و قدرت چانه زنى بالاترى به فناورى هاى مورد نظر خود دست يابند.

وى با اشاره به اين كه اين تسهيلات تا سقف 70 درصد مبلغ قرارداد قابل پرداخت خواهد بود، افزود: همچنين براى شركت هاى ايرانى كه بتوانند محصول دانش بنيان يا فناورى خود را به طرف هاى خارجى بفروشند، جوايز صادراتى تا سقف 50 درصد مبلغ فروش در نظر گرفته شده است.

مسوول برگزارى اينوتكس 2014، با اشاره به كشورهاى شركت كننده در اين نمايشگاه، تصريح كرد: 60 شركت فناور از كشورهاى روسيه، هندوستان، بلژيك، آلمان، چين، كره جنوبى، انگلستان، تركيه، اتريش و تعداد مشابهى از شركت هاى فناور از ايران در حوزه هاى يازده گانه فناورى در نمايشگاه امسال شركت مى كنند.

وى در پايان گفت: سومين نمايشگاه بين المللى فناورى و نوآورى دوم تا چهارم خردادماه سال جارى به همت پارك فناورى پرديس معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى در سالن 44 خليج فارس واقع در نمايشگاه بين المللى تهران برگزار خواهد شد.