مرکز رشد شريف صفحه نخست

تلاش براى افزايش بودجه پاركهاى علم و فناورى و مراكز رشد توسط وزارت علوم

مديركل برنامه ريزى امور فناورى وزارت علوم، تحقيقات وفناورى از برنامه هاى اين وزارتخانه براى تعامل با مجلس در جهت افزايش بودجه پاركهاى علم و فناورى و مراكز رشد در سال 94 خبر داد.

مصطفى كريميان اقبال در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تفاهمات صورت گرفته در نشست سراسرى پاركهاى علم و فناورى و قول هاى حمايتى وزارت علوم در جهت توسعه و گسترش اين پاركها اظهار داشت: هماهنگى براى افزايش بودجه پاركهاى علم و فناورى از جمله دستاوردهاى اين نشست بود كه در اين زمينه وزارت علوم قول همكارى مساعد را در جهت معرفى بيشتر پاركهاى علم و فناورى و مراكز رشد به نمايندگان مجلس و بودجه گزاران داد تا در سال 94 بودجه قابل قبولى به اين مراكز علمى و فناورى تخصيص يابد.

وى با بيان اينكه افزايش بودجه پاركها و مراكز رشد براى سال 94 از هم اكنون بايد در دستور كار قرار گيرد، ادامه داد: در اين راستا جلب توجه نمايندگان مجلس به اين مراكز از جمله اولويتها است چرا كه پاركهاى علم و فناورى زيرساخت حمايت از شركتهاى دانش بنيان هستند و تقويت اين بخش، كليد اقتصاد مقاومتى است.

مدير كل برنامه ريزى امور فناورى وزارت علوم، تحقيقات وفناورى همچنين از انعقاد تفاهمنامه تجارى سازى تحقيقات ميان وزارت علوم و وزارت بهداشت در حاشيه نشست پاركهاى علم و فناورى خبر داد و گفت: همكارى در حوزه تجارى سازى تحقيقات و طرح هاى پاركهاى علم و فناورى و نيز تبادل تجربيات از جمله مفاد اين تفاهمنامه است.

وى گفت: در همين حال برگزارى دوره هاى آموزشى براى مديران پاركهاى علم و فناورى و نيز همكارى با انجمن علمى پاركها براى ارزيابى پاركهاى علم و فناورى و ارائه شاخص ها از ديگر موارد طرح شده در نشست سراسرى پاركهاى علم و فناورى بوده است.