مرکز رشد شريف صفحه نخست

آغاز امضاى قرارداد با شركت‌هاى دانش‌بنيان براى ارائه تسهيلات

رئيس هيات عامل صندوق نوآورى و شكوفايى از آغاز امضاى قرارداد با شركت‌هاى دانش‌بنيان جهت ارائه تسهيلات خبر داد.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر بهزاد سلطانى، رئيس هيات عامل صندوق نوآورى و شكوفايى در هشتمين جلسه هيات عامل اين صندوق با ارائه گزارشى از نحوه ارزيابى صندوق‌هاى پژوهش و نوآورى و چگونگى اعتبار سنجى آنها اظهار داشت: امضاى قراردادهاى عامليت و همكارى با صندوق‌هاى مذكور آغاز شده است.

همچنين در هشتمين جلسه هيات عامل صندوق نوآورى وشكوفايى دو طرح ديگر تاييد و در كميته اعتبارى مورد بررسى قرار گرفت.

اين طرح‌ها توسط اعضاى حاضر در جلسه تاييد گرديده و مقرر شد نسبت به انجام اقدامات لازم به منظور عقد قرارداد و ارائه تسهيلات هرچه سريعتر مراحل كارى آن انجام شود.

در ادامه اين نشست اعضاى حاضر به بررسى مقوله‌هايى همچون سازماندهى و سيستمى كردن فعاليت‌ها و وظايف صندوق، كليات دستورالعمل ليزينگ و فروش اقساطى دائمى پرداختند.