مرکز رشد شريف صفحه نخست

تسهيلات 300 ميليون تومانى به اختراعات از طريق 12 صندوق پارك‌هاى علم و فناورى

New Page 1

رئيس بنياد ملى نخبگان با اشاره مزين شدن سال جديد به نام «سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملى و مديريت جهادى» گفت: نخبگان بخشى از عزم ملى كشور براى تحقق اين شعار هستند و بايد به سمت توانمندسازى پيش روند.

به گزارش سرويس علمى ايسنا، دكتر سورنا ستارى در ديدار نوروزى با نخبگان و استعدادهاى برتر ضمن تبريك فرا رسيدن سال نو افزود: نخبگان بايد به اين مساله توجه كنند كه واژه نخبه چه مسؤوليتى را بر دوش اين قشر از جامعه مى‌گذارد و بايد بدانند كه خدمت بيشتر به جامعه بايد در اولويت كارهاى آنها قرار گيرد.

وى گفت: در معاونت علمى بحث اقتصاد مقاومتى و دانش بنيان را در دستور كار قرار داديم و در سال جديد رويكرد بنياد ملى نخبگان و معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى به سوى توانمندسازى نخبگان و استعداد‌هاى برتر تغيير خواهد كرد.

رئيس هيات امناى صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور با اشاره به اينكه مخالف كمك مالى و ارائه تسهيلات به نخبگان نيستم، اظهار كرد: اين كمك مالى و تسهيلات بايد انجام شود، ولى نبايد اين احساس به نخبگان دست دهد كه بنياد ملى نخبگان تنها براى پرداخت هزينه مالى است، بايد رويكرد آنها را به سمت توانمندسازى تغيير دهيم.

ستارى با اشاره به سخنان نخبگان حاضر و طرح موضوعاتى از سوى آنها درباره كمكهاى مالى و معنوى به نخبگان نيز تاكيد كرد: معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى از طريق 12 صندوق مستقر در پاركهاى علم و فناورى تا سقف 300 ميليون تومان تسهيلات به اختراعات و طرح‌ها اعطا مى‌كند، به طورى كه اختراعاتى كه بتوانند تاييديه سطوح مختلف اختراعات را از جشنواره‌هاى مختلف بنياد ملى نخبگان دريافت كنند با ورود به سيستم تجارى سازى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى امكان بهره مندى از امكانات صندوق‌هاى سرمايه گذارى و كريدورهاى تجارى سازى را خواهند داشت.

به گفته معاون علمى و فناورى رييس‌جمهور، هدف از راه اندازى كريدورهاى تجارى سازى پوشش ريسكهاى صاحبان ايده‌ها و طرح‌ها براى ورود به بازار است.

وى با تاكيد بر ايجاد ارتباط نزديكتر با دانشگاه‌ها براى حمايت هدفمند و مستقيم از افراد نخبه و استعداد برتر در سال جارى تصريح كرد: بنياد ملى نخبگان متعلق به نخبگان و استعدادهاى برتر است و تمامى برنامه‌ها و تلاش بنياد هم براى توانمندسازى اين قشر از جامعه با هدف اثرگذارى بيشتر در كشور اجرا مى‌شود.

وى با تاكيد بر اينكه در حوزه دانش بنيان ايجاد اشتغال خيلى سريع اتفاق مى‌افتد، تصريح كرد: در حال حاضر هم شركت‌هاى فعال در داخل پارك‌هاى فناورى و هم شركت‌هاى دانش بنيان فعال خارج از پارك‌هاى فناورى به اين امر مشغول هستند.

ستارى همچنين به اجرايى شدن برنامه‌هايى همچون معافيت مالياتى و معافيت گمركى براى شركت‌هاى دانش بنيان، اشاره و تصريح كرد: همه شركت‌هاى دانش بنيان به نحوى مى‌توانند از اين امكانات استفاده كنند.

رئيس بنياد ملى نخبگان در بخش ديگرى از سخنانش خاطرنشان كرد: اينكه كشور بتواند از سال جديد جلوى مهاجرت نخبگان را بگيرد و يا كند كند، بسيار حائز اهميت است. من مخالف تحصيل افراد در خارج از كشور نيستم، اما برگشت اين نخبه به كشور نشان دهنده عرضه، توان و تدبير مسؤولان است. مى‌دانيم كه يك نخبه وقتى با يك طرح يا ايده وارد مى‌شود، مى‌تواند آن را به سمت تجارى سازى پيش ببرد، اما اين مساله نياز به تلاش و كوشش شخص نخبه نيز دارد.

ستارى با اشاره به اينكه كريدورهاى تجارى سازى براى كمك به نخبگان احداث شده، اظهار كرد: اين كريدورها حكم مشاور و حمايت كننده را براى نخبگان دارند تا ايرادات آنها برطرف و هدف گذارى آنها انجام شود.

رئيس بنياد ملى نخبگان ادامه داد: البته كسانى كه در ابتداى راه شكست مى‌خورند، هميشه نبايد مايوس شوند چرا كه اين افراد با تجربه جديد در بازار موفق‌تر هستند و شانس مضاعف براى موفقيتهاى بعدى پيدا مى‌كنند.

وى همچنين در پاسخ به سخنان يكى از نخبگان در مورد تجارى نبودن رشته علوم انسانى تاكيد كرد: در حوزه علوم انسانى كم كارى صورت گرفته است، اين رشته هم پتانسيل بسيارى براى تجارى سازى دارد.

معاون علمى و فناورى رئيس جمهور از تشكيل ستاد فناورى نرم در حوزه علوم انسانى در معاونت علمى خبر داد و گفت: سال گذشته براى اين رشته سرمايه‌گذارى‌هاى خوبى شده است و اين يك شروع خوب براى طرفداران و نخبگان اين رشته است.

وى با اشاره به اينكه نخبگان رشته علوم انسانى بايد به سمت توليد محتوا پيش بروند، افزود: در حال حاضر شركت‌هاى دانش بنيان در حوزه علوم انسانى داريم كه كارهاى فرهنگى متناسب با بازار توليد انجام مى‌دهند.

ستارى ادامه داد: اين كه همه نخبگان بعد از فارغ‌التحصيل شدن بروند شركت‌هاى دانش بنيان تاسيس كنند و كار تجارى انجام دهند، اصلا ايده درستى نيست اما انتظار بكارگيرى و حضور نخبگان در شركت‌هاى دانش بيان را داريم.

ستارى تصريح كرد: براى حضور نخبگان در شركت‌هاى دانش بنيان در جهت آشنايى با موضوعات مرتبط با اين حوزه برنامه‌ها و طرح‌هاى مختلفى داريم از جمله «بورس شهيد تهرانى مقدم» در نظرگرفته شده است كه با حضور نخبگان در آن شركت‌ها،‌ بنياد حقوق آنها را تا مدتى تقبل مى‌كند. همچنين براى ادامه تحصيل در مقطع دكترى و جذب در دانشگاه‌ها «بورس شهيد احدى» در نظرگرفته شده است.

دبير هيات امناى صندوق نوآورى و شكوفايى درباره پذيرش هيات علمى شدن نخبگان در دانشگاه‌ها نيز گفت: بنياد تنها وظيفه شناسايى و معرفى اين افراد به دانشگاه‌ها را بر عهده دارد و پيگيرى ديگر امور آنها بر عهده نخبه و دانشگاه است.

ستارى خبر از ارائه دو فرصت جديد بيمه «تكميلى سلامت» و «بازنشستگى دوره تحصيلى» را به نخبگان داد و تصريح كرد: بيمه تكميلى سلامت شامل بيمه پايه و تكميلى (خدمات بيمارستانى و كلينيك و پاراكلينيكى ...) مربوط به برگزيدگان نخبه و استعداد برتر تحت حمايت بنياد ملى نخبگان است كه به ‌صورت رايگان در نظر گرفته شده است. همچنين بيمه بازنشستگى دوره تحصيلى با هدف جذب و نگهداشت نخبگان و استعدادهاى برتر داخل و خارج از كشور و به شرط احراز پويايى اجرا مى‌شود و بر اساس شيوه‌نامه‌اى كه توسط بنياد ملى نخبگان تهيه شده و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، دوره تحصيلى دانشگاهى با اعمال ضرايبى به عنوان سابقه بيمه براى نخبگان محاسبه خواهد شد.

وى با تاكيد بر اينكه اعتبارات خوبى براى بنياد و معاونت علمى و فناورى در نظر گرفته شده، اظهار كرد: هم اكنون مشكل اين نهاد صرف هزينه نيست، بلكه هدف گذارى براى توانمندسازى و اقدام در اين خصوص اولويت ماست.

بر اساس اين گزارش، در نخستين ديدار نوروزى سورنا ستارى، معاون علمى و فناورى رئييس جمهور و رئيس بنياد ملى نخبگان با نخبگان و استعدادهاى برتر، پرويز كرمى مشاور رئيس بنياد به تشريح اهداف و برنامه‌هاى دفتر ارتباط مردمى بنياد و برنامه‌هاى آن دفتر در ايجاد ارتباط هر چه بهتر و سريعتر بنياد با نخبگان پرداخت.

در اين ديدار دكتر حسينى، معاون فرهنگى و امور نخبگان و دكتر منتظر، معاون برنامه‌ريزى و پژوهش نيز توضيحاتى درمورد مطالب ارائه شده از سوى نخبگان دادند.

بر اساس اين گزارش، در ابتداى اين جلسه تعدادى از نخبگان و استعدادهاى برتر كه در روزهاى گذشته از طريق سامانه ضمن ثبت نام، آمادگى خود را براى سخنرانى در حضور معاون علمى و فناورى رييس جمهور و رئيس بنياد ملى نخبگان اعلام كرده بودند، ديدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را بيان كردند و در پايان جلسه ستارى و معاونان وى پاسخگوى نظرات، انتقادات و پيشنهادات نخبگان حاضر بودند.