مرکز رشد شريف صفحه نخست

اعلام جزئيات تسهيلات خط اعتبارى 200 ميليارد تومانى حمايت از شركت‌هاى دانش‌بنيان

New Page 1

معاون توسعه مديريت و منابع معاونت علمى و فناورى رئيس جمهورى با اشاره به امضاى تفاهم‌نامه‌ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى و بانك رفاه كارگران براى ايجاد خط اعتبارى 200 ميليارد تومانى حمايت از طرح‌ها و شركت‌هاى دانش‌بنيان جزئياتى از اين تفاهم‌نامه را اعلام كرد.

به گزارش سرويس علمى ايسنا، مهندس على‌رضا دليرى، با اشاره به اين كه هدف از امضاى تفاهم‌نامه سه جانبه اختصاص خط اعتبارى 200 ميليارد تومانى از حمايت شركت‌هاى دانش‌بنيان با عامليت بانك رفاه كارگران است، گفت: اين تفاهم‌نامه در راستاى حمايت از تجارى سازى دستاوردهاى فناورانه، توانمندسازى شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و ايجاد فرصت‌هاى شغلى در حوزه كسب و كارهاى دانش‌بنيان است.

حمايت از شركت‌هاى دانش‌بنيان براى حضور در بازار جهانى

وى با تاكيد بر اينكه يكى از موضوعات اين تفاهم‌نامه حمايت از تجارى سازى دستاوردهاى فناورانه، توانمندسازى شركت‌ها و موسسات دانش بنيان و حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش بنيان براى حضور در بازار جهانى است، افزود: اعطاى تسهيلات مالى به شركت‌ها و موسسات دانش بنيان از محل سپرده صندوق توسعه ملى، ارائه خدمات تجارى‌سازى و تقويت ساز و كارهاى مربوطه از جمله حمايت از بازار خدمات توسعه كسب و كارهاى دانش بنيان، حمايت از ارتباط و اتصال شركت‌هاى دانش بنيان به خريداران و صاحبان برندهاى جهانى برخى ديگر از موضوعات اين تفاهم‌نامه به شمار مى‌آيند.

دليرى با بيان اينكه اين تفاهم‌نامه برنامه‌هاى حمايتى ويژه‌اى براى شركت‌ها و موسسات دانش بنيان تدارك ديده است، اظهار كرد: حمايت از سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى با مشاركت و نقش آفرينى شركت‌هاى دانش بنيان داخلى، حمايت از مشاركت شركت‌هاى دانش بنيان در پروژه‌هاى مشترك بين‌المللى و حضور در شبكه‌هاى بين‌المللى تشريك يافته‌هاى دانش بنيان، حمايت از توسعه ظرفيت‌هاى مبتنى بر نياز در نهادهاى حمايتى براى توسعه فناورى از جمله پارك‌هاى فناورى و مراكز رشد، حمايت از ايجاد تشكل‌هاى غير دولتى از جمله اتحاديه‌ها به منظور انسجام شركت‌هاى دانش‌بنيان، حمايت از تشكيل اتاق‌هاى فكر به منظور بهره‌گيرى از توان نخبگان، كمك به انتشار مجلات تخصصى فناورانه، برگزارى همايش‌هاى علمى در موضوعات تجارى‌سازى دستاوردها و كمك به تجارى‌سازى دستاوردهاى آنها از جمله اين حمايت‌ها محسوب مى‌شوند.

اولويت در پرداخت تسهيلات به شركت‌هاى دانش‌بنيان

معاون توسعه منابع و مديريت معاونت علمى و فناورى رئيس جمهورى، با اشاره به پرداخت تسهيلات 200 ميليارد تومانى از طرف بانك رفاه از محل منابع صندوق توسعه ملى با اخذ تضامين و وثايق مورد تاييد بانك در چارچوب قوانين و مقررات حاكم و توافق صورت گرفته مبنى بر صدور ضمانت‌هاى صندوق‌هاى پژوهش و نوآورى، گفت: اولويت دادن به شركت‌هاى دانش‌بنيان در تسهيلات اشتغال‌زايى و ساير با نرخ سود ترجيحى بر اساس قوانين مربوطه نيز جزو تعهدات بانك رفاه كارگران در اين تفاهم‌نامه به شمار مى‌آيد.

وى به مهمترين تعهدات معاونت علمى و فناورى رئيس جمهورى در تفاهم‌نامه سه جانبه اختصاص خط اعتبارى 200 ميليارد تومانى به حمايت شركت‌هاى دانش‌بنيان با عامليت بانك رفاه و معاونت علمى و فناورى رياست‌جمهورى و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى اشاره و تصريح كرد: استفاده از ظرفيت‌هاى حقوقى، مالى و اعتبارى معاونت براى حمايت از تجارى‌سازى دستاوردهاى فناورانه، حمايت از طرح‌هاى كلان فناورى و نوآورى، فراهم آوردن زمينه تسهيل عرضه و تقاضاى فناورى و حمايت از ايجاد فن‌بازار تخصصى در قالب فن‌بازار ملى ايران، حمايت از صدور ضمانت شركت‌هاى دانش‌بنيان براى تسهيل اخذ وام از بانك، حمايت از توليد و صادرات كالاها و خدمات دانش بنيان از جمله تعهداتى است كه معاونت علمى و فناورى در اين تفاهم‌نامه عهدار شده است.

حمايت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى از ايجاد و توسعه شركت‌هاى دانش بنيان

دليرى در ادامه با اشاره به برخى تعهدات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى خاطرنشان كرد: استفاده از ظرفيت‌هاى اين وزارتخانه در جهت حمايت از ايجاد و توسعه شركت‌هاى دانش‌بنيان، فراخوان شركت‌هاى دانش‌بنيان براى اجراى طرح‌هاى اولويت دار و كمك به رفع نيازهاى فناورانه، استفاده از توانمندى‌هاى پارك‌هاى فناورى و مراكز رشد و شركت‌هاى مستقر در آنها، اولويت دادن به شركت‌هاى دانش بنيان در استفاده از محل سپرده صندوق توسعه ملى ذيربط، حمايت از توليدات شركت‌هاى دانش‌بنيان از طريق ابزارهاى تعرفه‌اى، برنامه‌ريزى براى تسريع در دانش‌بنيان شدن از طريق تبديل واحدهاى توليدى به شركتها و موسسات دانش‌بنيان بر پايه فناورى‌ها و دانش‌هاى فنى ناشى از پژوهش‌هاى وزارت، حمايت مادى و معنوى و تقويت «كانون‌هاى هماهنگى دانش، صنعت و بازار» در موضوعات اولويت دار، اعلام رشته‌ها و حوزه‌هاى اولويت دار براى تخصيص منابع نزد بانك از جمله تعهدات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى است.

بر اساس اين گزارش، اين تفاهم‌نامه كه در محل پارك فناورى پرديس به امضاى طرفين رسيد، به مدت دو سال اعتبار دارد و در صورت تمايل طرفين قابل تمديد است.