مرکز رشد شريف صفحه نخست

اعطاى نشان اقتصاد مقاومتى به فناوران برتر/ ايجاد پارك‌هاى علم و فناورى تخصصى

New Page 1

معاون پژوهش و فناورى وزير علوم، تحقيقات و فناورى با تشريح برنامه‌هاى راهبردى اين معاونت با محوريت اقتصاد مقاومتى مبتنى بر اقتصاد دانش بنيان، ايجاد پارك علم و فناورى استان تهران خبر داد و گفت: براين اساس پارك‌هاى تهران از حالت جزيره‌اى به صورت يكپارچه درمى‌آيند.

دكتر وحيد احمدى در گفت‌وگو با خبرنگار فناورى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: از جمله برنامه‌هاى در نظرگرفته شده در وزارت علوم براى دستيابى به اهداف اقتصاد دانش بنيان مى‌توان به ايجاد پارك علم و فناورى استانى در استانهاى فاقد پارك اشاره كرد. در اين ميان در نظر است يك پارك علم و فناورى استانى در سطح تهران نيز ايجاد كنيم؛ به نحوى كه پارك‌هاى فناورى واقع در شهرتهران از حالت جزيره‌اى به صورت يكپارچه درآيند و به عبارتى ديگر سيستم مديريتى پارك‌هاى تهران تجميع شود.

ايجاد پارك‌هاى علم و فناورى تخصصى

وى افزود:‌ هچنين در نظر است كه پارك‌هاى علم و فناورى تخصصى نيز ايجاد كنيم كه در اولين گام پارك علم و فناورى ICT تاسيس مى‌شود.

دبير شوراى عالى عتف يكى ديگر از برنامه‌هاى تدارك ديده شده وزارت علوم براى رسيدن به اقتصاد دانش‌بنيان را تقويت و ايجاد ارتباط بين صنعت و دانشگاه جهت اجراى طرح‌هاى كلان ملى مورد نياز كشور در حوزه‌هاى نفت، صنعت، تجارت، دفاع، ارتباطات و فناورى اطلاعات عنوان كرد و گفت: حمايت از توسعه صادرات محصولات و خدمات شركتهاى دانش بنيان مستقر در پارك‌ها و مراكز رشد از ديگر برنامه‌هاى موجود به شمار مى‌رود.

ايجاد كريدورهاى ويژه فناورى و هدفمندسازى اعتبارات پژوهشى

احمدى در ادامه ايجاد كريدورهاى ويژه فناورى و توسعه كمى و كيفى موسسات پژوهشى بخش خصوصى و ارتقاء فرهنگ كارآفرينى در آنها را از جمله اولويت‌هاى درنظر گرفته شده دانست.

معاون پژوهش و فناورى وزير علوم هدفمندسازى اعتبارات پژوهشى بر اساس شاخص‌هاى پژوهشى و فناورى را از ديگر اولويت‌هاى اين معاونت خواند و گفت: بر اين اساس معيارهايى را براى توزيع اعتبارات پژوهشى تنظيم و آن را جهت انجام به سازمان مديريت وبرنامه‌ريزى ارجاع مى‌كنيم.

احمدى با بيان اين كه در برنامه‌هاى راهبردى اين معاونت با محوريت اقتصاد دانش‌بنيان موضوع هدايت تحصيلات تكميلى به سمت پژوهش‌هاى كاربردى مدنظر است تا طى آن نيازهاى جامعه متناسب با زمينه‌هايى كه به رفع وابستگى كمك مى‌كند،‌ مرتفع شود، "ايجاد و توسعه مراكز رشد و پارك‌هاى علم و فناورى به عنوان بستر كارآفرينى، فناورى و نوآوري"، "تغيير نظام فكرى دانشگاهى از بعد صرفا آموزش محورى به سمت پژوهش محورى مبتنى بر نوآورى و كارآفرينى و تبديل دانشگاه‌ها به دانشگاه‌هاى كارآفرين"، "توانمندسازى نيروى انسانى در حوزه فناورى با برگزارى كارگاه‌هاى علمي" و "توسعه زيرساخت‌هاى فناورى منطبق با اولويت‌ها و ظرفيت‌هاى استانى و منطقه‌اى و بر اساس آمايش فناوري" را از ديگر برنامه‌هاى اين معاونت در راستاى اقتصاد مقاومتى دانست.

اعطاى نشان اقتصاد مقاومتى به كارآفرينان و فناوران برتر

وى از برنامه اعطاى نشان اقتصاد مقاومتى به كارآفرينان و فناوران برتر مستقر در پارك‌ها و مراكز رشد خبرداد و گفت: همچنين در راستاى تحقق اقتصاد دانش‌بنيان درنظر است كه حمايت همه جانبه از شركتهاى دانش بنيان با استفاده از ظرفيت قانون حمايت از شركت‌هاى دانش بنيان صورت گيرد.

به گفته معاون پژوهش و فناورى وزير علوم، تدوين راهكارهاى ارتقاى توان علمى و پژوهشى شركتها به منظور صدور دانش فنى يا خدمات فنى و مهندسى و شناسايى نيازهاى علمى و پژوهشى كشورهاى همسايه و دوست و تقويت روابط تجارى و فناورى با آنها از ديگر برنامه‌هاى موجود در جهت دستيابى به اقتصاد دانش‌بنيان به شمار مى‌رود.

راه‌اندازى شبكه آزمايشگاه‌هاى علمى كشور

احمدى در پايان از راه‌اندازى شبكه آزمايشگاه‌هاى علمى كشور (شاعا) جهت خريد هدفمند تجهيزات و جلوگيرى از خريد بى‌رويه و نيز بهينه‌سازى فرآيندهاى استفاده از تجهيزات موجود كه در نهايت موجب صرفه‌جويى در هزينه‌ها خواهد شد خبر داد و گفت: راه‌اندازى كار گروه حمايت از ساخت داخل در جهت حركت به سوى حذف خريد خارجى تجهيزاتى كه نمونه مشابه داخلى دارند از ديگر برنامه‌هاى موجود به شمار مى‌رود.