مرکز رشد شريف صفحه نخست

در سال جارى پاركهاى علم و فناورى و مراكز رشد بر اساس ارزيابى رتبه‌بندى مى‌شوند

مديركل دفتر برنامه‌ريزى امور فناورى وزارت‌علوم از توسعه كيفى پاركهاى علم و فناورى و مراكز رشد به عنوان مهمترين برنامه اين وزارتخانه در سال 93 خبر داد و گفت: ارزيابى و رتبه بندى پاركهاى علم و فناورى و مراكز رشد آغاز شد.

مصطفى كريميان اقبال در گفتگو با خبرگزارى مهر، شرايط بد اقتصادى و تغيير نرخ ارز طى چند سال اخير را از جمله دلايلى عنوان كرد كه باعث ضربه زدن به سيستم كسب و كار و بحران شركتهاى توليدى و صنعتى شده است اظهار داشت: اين موضوع شركتهاى دانش بنيان و علمى را نيز دربر گرفته است؛ براين اساس وزارت علوم، برنامه هاى حمايتى خود را براى توسعه شركتهاى دانش بنيان در دستور كار قرار داده است.

وى با بيان اينكه شركتهاى دانش بنيان هم اكنون با مشكلاتى در زمينه توليد و صادرات محصولات و خدمات مواجه هستند و از اين رو حمايت و توسعه اين بخش مدنظر قرار گرفته است، افزود: نتايج تحقيقاتى كه براى آينده شركتهاى دانش بنيان پيش بينى شده، حاكى از آن است كه در دنياى امروز اين شركتها به مراتب آينده بهترى نسبت به شركتهاى سنتى كه براساس تكنولوژيهاى قديمى ادامه مى شوند خواهند داشت.

كريميان اقبال از توسعه كيفى پاركهاى علم و فناورى و مراكز رشد به عنوان اولويت برنامه هاى وزارت علوم در سال 93 خبر داد و گفت: توسعه پاركهاى علم و فناورى و مراكز رشد در چند سال گذشته كمى بوده به نحوى كه هم اكنون حدود 150 مركز رشد و 33 پارك علم و فناورى در كشور وجود دارد؛ براين اساس توسعه اى كه هم اكنون به آن نيازمند هستيم توسعه كيفى به جاى توسعه كمى خواهد بود.

مديركل دفتر برنامه‌ريزى امور فناورى وزارت‌علوم تحقيقات و فناورى با تاكيد براينكه بايد بهره ورى پاركها و مراكز رشد و نحوه ارائه خدمات شركتهاى دانش بنيان را بهينه كنيم گفت: اين موضوع و افزايش راندمان كارى اين پاركها و مراكز رشد از جمله برنامه هاى مهم وزارت علوم در سال 93 خواهد بود.

وى ادامه داد: براين اساس مهمترين برنامه سال 93 ، ارزيابى و رتبه بندى پاركها و مراكز رشد است كه در اين زمينه مقرر شده يك تيم كارشناسى از تمامى پاركها و مراكز رشد كشور بازديد كرده و آنها را براساس شاخص هاى مدنظر رتبه بندى و ارزيابى كند.

كريميان اقبال هدف از اجراى اين طرح را به دست آوردن ايرادات اين مراكز ندانست و تصريح كرد: بايد بدانيم مشكلات توسعه اى پاركها و مراكز رشد كجاست تا بتوانيم به رفع مشكلات و توسعه اين بخش كمك كرده و بهره ورى آنها را افزايش دهيم.

وى با تاكيد براينكه اين كار نياز به نظارت دائمى دارد خاطرنشان كرد: هم اكنون براى اجراى اين طرح، تفاهم نامه اى زير نظر انجمن پاركها و مراكز رشد براى ارزيابى اين مراكز نهايى شده است.

مديركل دفتر برنامه‌ريزى امور فناورى وزارت‌علوم با بيان اينكه اين برنامه به معناى توقف ايجاد پاركهاى علم و فناورى و مراكز رشد نيست گفت: اولويت اصلى توسعه كيفى به جاى توسعه كمى است اما هم اكنون نيز در حال بررسى پيشنهاد متقاضيان ايجاد مراكز رشد و پاركهاى علم و فناورى هستيم اما افزايش اين مراكز بدون توجه به كيفيت انجام نمى گيرد.