مرکز رشد شريف صفحه نخست

تدوين آيين نامه تشخيص شركتهاى دانش بنيان/ حمايت از پژوهش هاى دانشگاهى

New Page 1

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى گفت: تدوين آئين‌نامه تشخيص شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان، آيين‌نامه انتخاب و فعاليت كارگزاران به منظور انجام فرآيند تشخيص صلاحيت شركتها و موسسات دانش‌بنيان، قرارداد همكارى با دستگاههاى متقاضى كارگزارى تشخيص صلاحيت شركتها و موسسات دانش‌بنيان و پيوست‌هاى مربوط به آيين نامه تشخيص شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان نظير «فهرست فعاليت‌هاى تحقيق و توسعه و نحوه محاسبه هزينه‌هاى آن»، «فهرست فعاليت‌هاى اصلى و پشتيبانى شركت‌ها»، و «دستورالعمل بررسى سوء سابقه شركت‌ها» در دستور كار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزارى مهر، سورنا ستارى در خصوص رويكردهاى معاونت علمى و فناورى رئيس جمهور براى تحقق اقتصاد مقاومتى گفت: از آنجا كه سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى چند وقتى است توسط رهبر معظم انقلاب اسلامى ابلاغ شده است و با توجه به تأكيدات معظم له در ديدارشان با مسئولان كه به مقوله اقتصاد دانش بنيان و زير بنايى بودن آن در تحقق اقتصاد مقاومتى عنايتى ويژه داشتند اينگونه استنباط مى شود كه با استفاده از علم و فناورى در همه ابعاد سياستگذارى مى توان به صورت مؤثر ظاهر شد چراكه اقتصاد دانش بنيان پيشران اقتصاد مقاومتى تلقى مى شود و لذا برنامه ريزى منسجم براى ورود به مقوله اقتصاد دانش بنيان بسيار كليدى و حائز اهميت است.

ستارى افزود: بر همين مبنا معاونت علمى و فناورى رئيس جمهور از طريق ساز و كارهاى خود مانند ستادهاى توسعه فناورى، طرح هاى كلان ملى و طرح هاى تجارى سازى، قصد عمق بخشيدن به نفوذ خود در اين عرصه را دارد.

معاون علمى و فناورى رئيس جمهور گفت: همانگونه كه در بند 2 سياست هاى ابلاغى به بحث پيشتازى اقتصاد دانش بنيان تأكيد شده باور ما بر اين است كه با رعايت و عملياتى كردن همين بند بخش مهمى از اهداف اقتصاد مقاومتى و تقويت ساخت درونى قدرت در كشور اتفاق خواهد افتاد.

معاون رئيس جمهور در ادامه افزود: مباحثى مانند چگونگى افزايش توليد داخلى و تعيين سياست هاى مؤثر در اين زمينه هم نيازمند كار علمى و وصل كردن حلقه هاى دانشگاه تا صنعت و بازار است مخصوصاً در حوزه هايى مانند نفت و گاز كه به شدت به علوم و فناورى هاى پيشرفته نيازمنديم اين امر نمود بيشترى پيدا مى كند.

وى با بيان اينكه براى پياده سازى مناسب و تحقق اهداف ترسيم شده در سياست هاى اقتصاد مقاومتى حوزه تكاليف و ورود معاونت علمى و فناورى بسيار گسترده است، گفت: ضرورى مى دانيم كه اركان اين معاونت در تعامل با دستگاههاى اجرايى و به ويژه مراكز علمى و دانشگاهى در عرصه فناورى مورد نظر هر بخش پيشگام و فعال عمل كنيم و اميدواريم با توسعه فعاليت هاى معاونت، شاهد برداشتن گام هاى موثرى در تحقق سياست هاى اقتصاد مقاومتى و لبيك گفتن به فرمان مطاع رهبر معظم انقلاب اسلامى باشيم.

اجراى قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان و تجارى سازى نوآورى‌ها و اختراعات

ستارى با اشاره به حمايت دولت تدبير و اميد از شركت هاى دانش‌بنيان و تجار‌ى سازى اختراعات تصريح كرد: از سوى بخش هاى مختلف معاونت علمى و فناورى رئيس جمهور، از تهيه پيش نويس اوليه قانون حمايت از شركت‌هاى دانش‌بنيان گرفته تا تدوين پيش نويس آيين نامه اجرايى آن، صندوق نوآورى و شكوفايى، موضوع ارزيابى صلاحيت شركت هاى دانش بنيان، اقدامات و تلاش هاى گسترده و دامنه دارى صورت گرفته است كه در اين خصوص تاكنون گزارش‌هاى مدون و مكتوب به همراه مستندات متنوع تهيه شده است.

وى گفت: پس از ابلاغ آيين نامه اجرايى قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش‌بنيان و تجارى‌سازى نوآورى‌ها و اختراعات و حكم رئيس جمهور مبنى بر رياست كارگروه «ارزيابى و تشخيص صلاحيت شركتها و موسسات دانش‌بنيان و نظارت بر اجرا» توسط معاون علمى و فناورى رئيس‌جمهور و تشكيل دبيرخانه كارگروه، تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاى متعدد مربوط به اين كارگروه در دستور كار قرار گرفت.

تدوين آئين‌نامه تشخيص شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان

معاون علمى و فناورى رئيس جمهور در ادامه افزود: از آن جمله مى‌توان به تدوين آئين‌نامه تشخيص شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان، تدوين آيين‌نامه انتخاب و فعاليت كارگزاران به منظور انجام فرآيند تشخيص صلاحيت شركتها و موسسات دانش‌بنيان، قرارداد همكارى با دستگاههاى متقاضى كارگزارى تشخيص صلاحيت شركتها و موسسات دانش‌بنيان و پيوست‌هاى مربوط به آيين نامه تشخيص شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان نظير «فهرست فعاليت‌هاى تحقيق و توسعه و نحوه محاسبه هزينه‌هاى آن»، «فهرست فعاليت‌هاى اصلى و پشتيبانى شركت‌ها»، و «دستورالعمل بررسى سوء سابقه شركت‌ها» اشاره كرد.

ستارى خاطر نشان كرد: بر اين اساس تاكنون تعداد زيادى جلسه كارگروه ارزيابى و تشخيص صلاحيت شركتها و موسسات دانش‌بنيان و نظارت بر اجرا برگزار شده است كه در نتيجه آن تعدادى از شركت‌ها و موسسات دانش بنيان به صندوق نوآورى و شكوفايى كه اخيرا با اهتمام دولت تدبير و اميد راه‌اندازى شده است، معرفى شدند كه بتوانند از مجموعه قوانين حمايتى برخوردار شوند.

وى در ادامه به ديگر اقدامات انجام شده از سوى اين معاونت اشاره كرد و گفت: علاوه بر اينها اقدمات مهمى نيز تا كنون انجام گرفته كه از آن جمله مى توان به افزايش تعداد كارگزاران ارزيابى شركت‌هاى دانش‌بنيان از 12 كارگزار به 15 كارگزار و پيوستن پارك‌هاى علم و فناورى و مراكز رشد منتخب سراسر كشور به فرآيند ارزيابى شركت‌هاى دانش‌بنيان، تهيه و ابلاغ دستورالعمل معافيت مالياتى براى شركت‌هاى دانش‌بنيان در داخل پارك‌هاى علم و فناورى و خارج از پارك‌هاى علم و فناورى اشاره كرد.

معاون علمى و فناورى رئيس جمهور افزود: تصويب بودجه 200 ميليون دلارى براى صندوق نوآورى و شكوفايى در بودجه سال 1393 به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراى اسلامى و اصلاح آئين‌نامه تشخيص شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان از سوى كارگروه «ارزيابى و تشخيص صلاحيت شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و نظارت بر اجراء» با هدف بهبود فرآيندهاى ارزيابى شركت‌ها از ديگر اقدامات انجام شده است.

تجارى‌سازى نتايج تحقيقات و پژوهش‌هاى دانشگاهى

رئيس بنياد ملى نخبگان به برنامه هاى معاونت علمى و فناورى رياست‌جمهورى در بخش تجارى‌سازى نتايج تحقيقات و پژوهش‌هاى دانشگاهى اشاره كرد و گفت: يكى از اساسى ترين برنامه هاى اين معاونت تعريف و تبيين طرح هاى كلان ملى فناورى و نوآورى است كه بخش قابل توجهى از آنها توسط دانشگاهيان انجام مى شود و تكيه اصلى اين طرح ها نيز بر پژوهش هاى كاربردى و توسعه‌اى انجام شده در دانشگاهها و مراكز علمى كشور است.

ستارى در ادامه با اشاره به مهمترين طرح هاى كلان ملى فناورى و نوآورى واگذار شده به دانشگاههاى توانمند كشور گفت: طرح كلان ملى "طراحى و ساخت رله ملى ديجيتال و هوشمند و تستر آن" در دانشگاه صنعتى اميركبير، طرح كلان ملى "طراحى، ساخت، نصب و راه اندازى شبكه ملى پايش و پيش بينى دريايى كشور" در دانشگاه صنعتى اصفهان، طرح كلان ملي"توليد داروهاى وارداتي" در دانشگاههاى علوم پزشكى و مراكز علمى و صنعتى كشور، طرح كلان ملى "طراحى، ساخت و راه اندازى ابررايانه هاى ملى اميركبير و شيخ بهايي" به ترتيب در دانشگاههاى صنعتى اميركبير و صنعتى اصفهان از جمله اين طرحها هستند.

معاونت علمى و فناورى رئيس جمهور افزود: همچنين با توجه به سوابق و تجربه امر پژوهش در دانشگا‌ها و كاركردهايى كه تا كنون بدست آمده، بايد پذيرفت فرهنگ پژوهش در دانشگاه‌ها نيازمند اصلاح است و در مقابل پروژه‌ها و پژوهش‌ها بايد نگاهى بازار محور داشته باشند.

حمايت از پژوهش هاى دانشگاهى

وى ادامه داد: در اين معاونت حمايت از پژوهش هاى دانشگاهى درسطح گسترده و در عرصه ملى در چارچوب ستاد‌هاى سيزده گانه توسعه فناورى هاى راهبردى طى سال هاى گذشته صورت گرفته است، حجم و ميزان اين حمايت ها كه بيشتر جنبه كمك و بلا عوض داشته قابل ارايه است. البته ستادهاى توسعه فناورى نيز در امر تجارى سازى در طول اين مدت فعال بوده اند و از بسيارى از شركت‌هاى دانش‌بنيان مستقر در داخل و يا خارج از پارك‌هاى علم و فناورى و مراكز رشد با اختصاص تسهيلات حمايت كرده‌اند.

ستارى، برنامه حمايت از ارايه خدمات ايده تا بازار در پارك‌هاى علم و فناورى و مراكز رشد كه در سال اول اجراى آن توسط دفتر تجارى سازى و همكارى هاى دانش و صنعت در 10 پارك علم و فناورى اصلى كشور به مرحله اجرا در آمد و همچنين برنامه حمايت از طرح هاى منتخب پارك ها و مراكز رشد كه طى سه سال اخير در چارچوب ارايه تسهيلات و خدمات تجارى‌سازى به شركت‌هاى مستقر در پارك‌هاى علم و فناورى و مراكز رشد مستقل به مرحله اجرا در آمد از ديگر اقدامات در اين زمينه عنوان كرد.

حمايت از طرحهاى برگزيده استانى و كشورى

معاون علمى و فناورى رئيس جمهور، حمايت از شركت هاى دانش بنيان كوچك تر از طريق ايجاد 7 كريدور تجارى سازى در 7 استان كشور و فراهم كردن زيرساخت ها براى ايجاد كريدور در استان هاى ديگر، برنامه حمايت از طرح هاى منتخب كانون هاى هماهنگى دانش و صنعت با رويكرد تجارى سازى كه در سال گذشته به مرحله اجرا در آمد از فعاليت هاى اين معاونت در بخش تجارى‌سازى نتايج تحقيقات و پژوهش‌هاى دانشگاهى ذكر كرد.

وى در ادامه گفت: حمايت از طرح هاى برگزيدگان كشورى و طرح هاى منتخب استانى سه دوره جشنواره علم تا عمل، در هر دوره حدود 60 طرح با ماهيت تجارى سازى مورد حمايت قرار گرفتند و حمايت از طرح هاى بنياد ملى نخبگان در عرصه ملى كه از قابليت تجارى سازى برخوردار بودند. حمايت مادى و معنوى از طرح هاى تجارى سازى شركت هاى دانش بنيان كه در خارج از پارك و يا مراكز رشد استقرار داشتند در چارچوب برنامه مستقل دفتر تجارى سازى نيز از ديگر فعاليتهاى انجام شده است.