مرکز رشد شريف صفحه نخست

مدل حمايت از تجارى‌سازى و بين‌المللى‌سازى محصولات دانش‌بنيان كشور تدوين شد

مدير توسعه صادرات و فناورى مركز همكارى‌هاى فناورى و نوآورى رياست جمهورى با اشاره به سخنان مقام معظم رهبرى مبنى بر اين‌كه بايد به مرحله‌اى از توانايى دست يابيم كه بتوانيم با استفاده از علم، توليد ثروت كنيم، از تدوين مدل تجارى‌سازى محصولات دانش‌بنيان كشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار علمى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، مهندس غفورى‌فرد امروز يكشنبه 18 اسفند 92 طى سخنانى در اولين همايش بين‌المللى تجارى‌سازى فناورى كه در محل سالن همايش‌هاى صدا‌وسيما برگزار شد، با اشاره به رويكرد مركز همكارى‌هاى فناورى و نوآورى رياست جمهورى اهم شاخص‌هاى تجارى‌سازى و بين‌المللى‌سازى اين مركز را شامل چرخه‌ى عمر محصولات و خدمات دانش‌بنيان، زنجيره‌اى و فرآيندمحور بودن، نيازمند به مشاركت فراسازمانى و ملى و تاثير‌پذيرى از محيط بين‌المللى عنوان كرد.

وى به برخى از اقدامات انجام شده توسط مركز همكارى‌هاى فناورى و نوآورى رياست‌ جمهورى اشاره كرد و گفت: از جمله اين اقدامات مى‌توان به موضوع رصد و شناسايى عملكرد كشور‌هاى توسعه يافته و در حال توسعه اشاره كرد كه در اين راستا بيش از 20 كشور مورد رصد و شناسايى قرار گرفتند. غفورى فرد افزود: پس از شناسايى عملكرد كشور‌هاى توسعه‌يافته و در حال توسعه وضعيت كشور و نقش ساير نهادها ارزيابى و بررسى و در نهايت مدل حمايت از تجارى‌سازى و بين‌المللى‌سازى تدوين شد.

مدير توسعه صادرات و فناورى مركز همكارى‌هاى فناورى و نوآورى رياست جمهورى از جمله اركان تجارى‌سازى مدل ذكر شده را شامل بازار‌سنجى و تحليل بازار‌هاى بالقوه و بالفعل، ارائه‌ى خدمات تخصصى ورود به بازار، ارائه خدمات طراحى محصول با توجه به بازار هدف، مشاركت در طراحى ساختار توليد، بازاريابى، فروش و خدمات پس از فروش، مشاركت در فرآيند قيمت‌گذارى و سياست تخفيف و توزيع بازار و طراحى بسته‌هاى تبليغاتى و طراحى سناريوهاى مختلف معرفى محصول عنوان كرد.

وى هم‌چنين در خصوص اركان مدل ذكر شده در حوزه بين‌المللى‌سازى به مواردى هم‌چون اجراى برنامه‌هاى آموزشى و مشاوره‌اى در حوزه بين‌المللى‌سازى، برقرارى تعامل با نهادهاى موثر بين‌المللى، جست‌وجو و معرفى فرصت‌هاى تجارى و نمايشگاه‌هاى بين‌المللى، شناسايى و ثبت شركت‌هاى ايرانى در سايت‌ها و فرم‌هاى بين‌المللى، شناسايى و معرفى نخبگان و صاحبان دانش‌ بين‌الملل، حمايت از ايجاد شركت‌هاى واسط فناورى، حمايت از ايجاد مراكز رشد صادراتى در خارج از كشور و رصد مشكلات شركت‌هاى دانش‌بنيان در فرآيند تجارى‌سازى و كمك به رفع آنها اشاره كرد.

مدير توسعه صادرات و فناورى مركز همكارى‌هاى فناورى و نوآورى رياست جمهورى در پايان سخنانش اظهار اميدوارى كرد كه با مشاهده و تكرار اين همايش‌ها كه منجر به كمك در جهت تصميم‌گيرى‌هاى كلان در كشور مى‌شود، اقتصاد دانش‌بنيان در آينده جايگزين اقتصاد نفتى در كشور شود.