مرکز رشد شريف صفحه نخست

معاون پژوهشى و فناورى وزير علوم:رشد 20 درصدى اعتبارات پژوهشى دانشگاهها

معاون پژوهشى و فن‌آورى وزير علوم گفت: بودجه پژوهشى دانشگاه‌هاى كشور به طور متوسط حدود بيست درصد افزايش پيدا كرده،‌ اما به دليل اينكه برخى از هزينه‌هاى جارى دانشگاه‌ها زياد بوده و اعتبارات مصوب جوابگوى هزينه‌هاى اجبارى نيست، بعضا اعتبارات پژوهشى قربانى اين گونه هزينه‌ها مى‌شود.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر مهدى نژاد نورى كه در حاشيه نشست سالانه روساى پارك‌هاى علم و فن‌آورى سخن مى‌گفت با بيان اينكه اعتبارات پژوهشى بعضا صرف امور غيرپژوهشى شده و در بسترهاى ديگر هزينه مى شود تصريح كرد: به دنبال اين هستيم كه بتوانيم اعتبارات اختصاصى را در ظرفيت سازى پژوهشى، زير ساخت‌هاى آن و اجراى برخى پروژه‌هاى ملى تامين كنيم ضمن اينكه با توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت اعتبارات براى اجراى پروژه‌هاى تحقيقاتى در دانشگاه‌ها فراهم شود.

معاون پژوهشى وزير علوم افزود: بودجه دانشگاه‌هاى كشور دو هزار و صد ميليارد تومان است كه نسبت به سال 88 بيست درصد افزايش داشته و حدود بيست درصد كل اين اعتبارات اعتبارات پژوهشى است.

مهدى نژاد در خصوص وضعيت نقشه جامع علمى خاطر نشان كرد: نقشه جامع علمى پس از تاييد در شوراى عالى انقلاب فرهنگى به دفتر مقام معظم رهبرى تقديم شده و در حال بازنگرى و ارائه نواقص موجود است كه نهايتا پس از تاييد معظم له به روساى قوا ابلاغ خواهد شد.

وى در خصوص برنامه‌هاى ارتقاى كيفى پارك‌هاى علم و فن‌آورى گفت: هر نهاد نوپايى به دليل الزامات فراهم نشده ممكن است داراى مشكلات و نواقصى باشد اما بايد به اين مراكز رشد و پارك‌ها كه از كيفيت مناسبى برخوردار نيستند فرصت دهيم تا بتوانند ضمن جذب نيروى انسانى و منابع و تسهيلات مالى و .. از نظر كمى و كيفى ارتقا پيدا كنند.

مهدى نژاد نورى اضافه كرد: كميته تخصصى فن آورى با ارزيابى‌هاى دوره‌اى پارك‌ها و مراكز رشد را مورد تاييد صلاحيت قرار مى‌دهد و مراكزى را كه در سطح خوبى قرار نداشته و يا نسبت به گذشته دچار كاهش كيفيت شده باشند را پس از تذكرات نهايى لغو مجوز مى‌كند.

معاون پژوهشى وزير علوم در ادامه با تاكميد بر ضرورت بسط همكارى‌ها بين پارك‌هاى علم و فناورى عنوان كرد: عدم همكارى‌هاى موجود به سطح بلوغ و كيفيت پارك ها بر مى‌گردد كه نتوانسته‌اند اين رابطه را ايجاد كنند اما تصميم بر اين شد كه بر اساس پيشنهادات مطرح شده مانند ايجاد فن بازار ملى و دوره‌هاى آموزش تخصصى بتوانيم همكارى‌هاى فى ما بين را افزايش دهيم.

وى در پايان در خصوص راه اندازى شهرهاى علم و فن آورى گفت در حال حاضر با انتقال مراكز پژوهشى و دانشگاهى از تهران به شهرستان‌ها و نهايتا كوچك سازى تهران موضوع ايجاد شهرك‌ها و دهكده‌هاى دانش و فن‌آورى مطرح مى‌شود و در غير اين صورت بايد منتظر رشد كافى پارك‌ها و مراكز رشد باشيم و بعد به سمت تاسيس شهرهاى علم و فن آورى پيش برويم.