مرکز رشد شريف صفحه نخست

حمايت از شركت‌هاى دانش‌بنيان در زمينه فناورى اطلاعات و ارتباطات محقق مى‌شود

انجمن علمى پاركهاى علم و فناورى و مراكز رشد ايران و سازمان نظام صنفى رايانه‌اى كشور با انعقاد تفاهم نامه‌اى براى حمايت از شركتهاى كوچك و متوسط دانش بنيان همكارى مى‌كنند.

به گزارش سرويس علمى ايسنا، در اين تفاهم‌نامه كه به امضاى مهندس حبيب‌الله اصغرى، دبير انجمن علمى پاركهاى علم و فناورى و مراكز رشد ايران و مهندس كاظم ايت اللهى، رئيس سازمان نظام صنفى رايانه اى كشور به امضاء رسيده است، دو طرف بر هم‌افزايى و همكارى براى توسعه شركتهاى دانش بنيان و توسعه فعاليتهاى پژوهشى و فناورى تاكيد كردند.

مهندس حبيب‌الله اصغرى، دبير انجمن علمى پاركهاى علم و فناورى و مراكز رشد ايران و رئيس پژوهشكده فناورى اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهى با اعلام اين خبر درباره موضوع اين همكارى گفت: كمك به رشد و توسعه شركتهاى دانش بنيان در حوزه فناورى اطلاعات و ارتباطات از طريق بكارگيرى مطلوب زيرساختها، توانمندى‌ها و امكانات علمى و تخصصى طرفين تفاهم‌نامه موضوع اصلى اين همكارى است.

دبير انجمن علمى پاركهاى علم و فناورى و مراكز رشد ايران با اشاره به فعاليت چند هزار شركت تحت عضويت سازمان نظام صنفى رايانه‌اى و صدها شركت فعال در حوزه فناورى اطلاعات و ارتباطات در پاركها و مراكز رشد كشور تصريح كرد: با توجه به اقبال خوب دولت به توسعه فناورى اطلاعات و توسعه اقتصاد دانش بنيان، امكان تعامل بيش از پيش با بخش خصوصى در زمينه فناورى اطلاعات فراهم شده است.

وى با اشاره به اينكه بر اساس اين تفاهم‌نامه شركتهاى فناورى اطلاعات و ارتباطات معرفى شده از سوى سازمان نظام صنفى رايانه‌اى از خدمات ارائه شده حمايتى پاركها و مراكز رشد بهره‌مند مى‌شوند، يادآور شد: بر اساس اين تفاهم‌نامه از اين پس شركتهاى دانش بنيان در حوزه فناورى اطلاعات و ارتياطات مى‌توانند به نحو مطلوبى در مراكز رشد جايابى و مستقر شوند و از مزاياى اين مراكز كه در قانون پيش بينى شده بهره مند شوند.

مهندس اصغرى به استفاده مطلوب اين شركتها در استفاده از خدمات نمايشگاهى منطقه‌اى و بين‌المللى اشاره كرد و افزود: اين تفاهم‌نامه همچنين بستر و شرايط لازم را براى معرفى شركتهاى دانش بنيان براى حضور در نمايشگاه‌هاى منطقه‌اى و بين‌المللى فراهم مى ‌كند.

مهندس كاظم آيت‌اللهى، رئيس سازمان نظام صنفى رايانه‌اى كشور نيز با اشاره به تعهدات اين سازمان بر اساس اين تفاهم‌نامه توضيح داد: از اين پس شركتهاى دانش بنيان فعال در حوزه فناورى اطلاعات مستقر در مراكز رشد مى‌توانند از امكانات و تسهيلات سازمان نظام صنفى رايانه‌اى كشور بهره مند شوند و با شرايط سهل‌تر به عضويت اين سازمان درآيند.

وى با اشاره به بى توجهى دولت قبلى به فناورى اطلاعات و اقتصاد دانش بنيان مورد نظر در اين حوزه افزود: فناورى اطلاعات از دستاوردهاى اقتصاد دانش بنيان و ابزار اقتصاد دانش بنيان است و با توجه به رشد كسب و كارهاى مرتبط با فناورى اطلاعات و نقش آن‌ها در اشتغال و كارآفرينى، افق و آينده روشنى در اين زمينه در كشور وجود دارد.

رئيس سازمان نظام صنفى رايانه‌اى كشور از عضويت بيش از شش هزار شركت فعال در حوزه فناورى اطلاعات در اين سازمان خبر داد و گفت: اين تفاهم‌نامه امكان استفاده هر چه بيشتر شركتهاى مستقر در مراكز رشد و شركتهاى تحت پوشش اين سازمان را در زمينه استفاده از خدمات طرفين تسهيل مى‌كند.

وى با تاكيد بر اينكه مسير توسعه پايدار كشور از فناورى اطلاعات و ارتباطات مى‌گذرد، خاطرنشان كرد:‌ هزينه ايجاد اشتغال در صنعت فناورى اطلاعات يك دهم صنايع ديگر است و خوشبختانه با تعامل خوب بخش‌هاى دولتى و خصوصى در دولت جديد شرايط براى توسعه اشتغال و كسب و كارهاى در اين صنعت در شرايط كنونى بيش از هر زمانى فراهم شده است.

وى تصريح كرد: با اجراى اين تفاهم‌نامه راه براى اطلاع رسانى هر چه بهتر از تحولات صنعت فناورى اطلاعات و ارتباطات به مراكز رشد و شركتهاى مستقر در آن‌ها هموار شد و طرفين مى‌توانند در پروژه‌ها و زمينه‌هاى مختلف با هم همكارى كنند.