مرکز رشد شريف صفحه نخست

وام‌هاى كم بهره براى محصولات فناورى/ حمايت از پيش توليد محصولات دانش بنيان

رئيس هيات عامل صندوق نوآورى و شكوفايى ميزان اعتبارات اين صندوق براى سال جارى را 75 ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: خدمات اين صندوق شامل 12 نوع خدمات حمايتى مى‌شود كه بازپرداخت اين تسهيلات و خدمات بر اساس توافق و توانمندى‌هاى شركت‌هاى دانش بنيان تعيين خواهد شد.

دكتر بهزاد سلطانى در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه بيش از يك سال است كه صندوق نوآورى و شكوفايى تاسيس شده است، افزود: در حال حاضر اعتبارات سال 91 در اين صندوق موجود است و اعتبارات سال 92 نيز قرار است به اين صندوق اضافه مى‌شود.

رئيس هيات عامل صندوق نوآورى و شكوفايى با تاكيد بر اينكه اعتباراتى كه رئيس جمهور اعلام كرده است، براى سال 93 خواهد بود، اظهار داشت: اعتباراتى كه در قانون بودجه دولت پيشنهاد شده است مبلغ 200 ميليون دلار معادل 500 ميليارد تومان است به اضافه 98 ميليارد تومان از رديف كمك كه در مجموع اعتبارات اين صندوق 598 ميليارد تومان تعيين شده است.

وى با اشاره به تغييرات ايجاد شده در مجلس شوراى اسلامى، ادامه داد: بر اين اساس ممكن است اين ميزان اعتبارات صندوق نوآورى و شكوفايى افزايش يابد و اميدواريم مجلس اين اعتبارات را مصوب كند. سلطانى ميزان اعتبارات اين صندوق در سال جارى را 75 ميليارد تومان ذكر كرد.

تلاش معاونت علمى براى تسريع در پروسه دانش بنيان بودن شركت‌ها

وى با تاكيد بر اينكه خدمات اين صندوق مشمول شركت‌هاى دانش بنيان خواهد شد، خاطر نشان كرد: در حال حاضر 359 شركت در سامانه ايجاد شده در معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى پرونده خود را كامل كرده‌اند كه اين شركت‌ها در حال توزيع شدن در ميان داوران صاحب نظر براى بررسى هستند. به گفته سلطانى به زودى بر تعداد 31 شركت دانش بنيان كه "دانش بنيان" بودن آنها احراز شده است، اضافه خواهد شد.

نحوه اختصاص تسهيلات صندوق به شركت‌هاى متقاضى

رئيس هيات عامل صندوق نوآورى و شكوفايى تعداد خدمات اين صندوق را 12 نوع حمايت ذكر كرد و يادآور شد: در آينده ممكن است كه اين تعداد به 17 نوع حمايت افزايش يابد.

وى با اشاره به جزئيات 12 نوع خدمت صندوق نوآورى و شكوفايى ادامه داد: اين حمايت‌ها شامل مواردى چون ضمانت نامه‌هاى شركت‌هاى دانش بنيان، وام‌هايى با بهره‌هاى پايين‌تر از وام‌هاى بانكى و حمايت‌هاى مربوط به مرحله پيش از توليد صنعتى محصول و يا خدمات دانش بنيان است كه هر يك از شركت‌ها مى‌توانند براى مقاصد مختلف تقاضاهاى خود را به صندوق ارائه دهند.

نحوه اختصاص اعتبارات صندوق

سلطانى، يكى از نگرانى‌هاى موجود را تبديل شدن عملكرد اين صندوق به طرح بنگاه‌هاى زود بازده ذكر كرد و گفت: در طرح بنگاه‌هاى زودبازده پول زيادى بدون نظارت پرداخت شد كه نتيجه‌اى از آن به دست نيامد از اين رو در اعطاى تسهيلات صندوق نوآورى و شكوفايى سعى مى‌كنيم بررسى‌ها دقيق‌تر صورت گيرد.

رئيس هيات عامل صندوق نوآورى و شكوفايى با اشاره به نحوه اعطاى خدمات اين صندوق به متقاضيان افزود: در اين راستا خدمات و تسهيلات اين صندوق به صورت مرحله‌اى اعطا خواهد شد و در مراحل مختلف نظارت صورت مى‌گيرد تا پروژه‌ به هدف مورد نظر برسد در اين صورت مرحله بعدى خدمت ارائه خواهد شد. به گفته وى واگذارى اين خدمات در گرو بررسى طرح‌هاى شركت‌هاى دانش بنيان است.

برگزارى مراسمى تا پيش از سال جديد

وى با تاكيد بر اينكه تاكنون هيچ شركت دانش بنيانى خدمتى از اين صندوق دريافت نكرده است، گفت: سعى ما اين است كه تا پيش از سال جديد بتوانيم 10 شركت دانش بنيان را براى دريافت خدمات اين صندوق تاييد كنيم و طى برگزارى مراسمى اين شركت‌ها رسما معرفى شوند.

بازپرداخت تسهيلات با توافق طرفين

سلطانى به بيان نحوه بازپرداخت تسهيلات اين صندوق پرداخت و اظهار داشت: باز برداخت تسهيلات صندوق بر اساس پروژه و توانمندى‌هاى شركت‌هاى متقاضى است از اين رو باز پرداخت‌ها به صورت توافقى خواهد بود و بر اساس توافق طرفين دوره تنفس، زمان بازپرداخت و دوره‌هاى بازپرداخت تعيين مى‌شود.