مرکز رشد شريف صفحه نخست

رفع مانع صدور ضمانتنامه براى شركت‌هاى دانش بنيان از سوى سازمان‌هاى دولتى

معاون توسعه و منابع انسانى معاونت علمى وفناورى رياست جمهورى دو مساله اصلى صندوق‌هاى پژوهش و فناورى كشور را تامين منابع مالى و ضعف مديريتى عنوان كرد.

به گزارش خبرنگار علمى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر عليرضا دليرى كه در حاشيه هم‌انديشى انجمن صندوق‌ها و نهادهاى مالى سرمايه‌گذارى خطرپذير در محل پارك علم و فناورى پرديس با خبرنگاران سخن مى‌گفت با اشاره به مشكلات موجود در زمينه تامين منابع مالى صندوق‌هاى مالى پژوهش و فناورى به موضوع مشخص نبودن سهام بخش دولتى و خصوصى اشاره كرد و گفت: همچنين در بخش مشكلات مديريتى نيز سازمان‌ها و نهادهاى مرتبط بايد ضمن ارتباط تنگاتنگ و حمايت‌هاى مالى درصدد حمايت‌هاى حقوقى براى فعال نگه داشتن اين صندوق‌ها اقدام كنند.

به گفته وى در حال حاضر با مشكل صدور ضمانتنامه براى شركتهاى دانش بنيان مواجه هستيم كه در اين راستا در قانون پيش‌بينى شده است كه وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاى دولتى مى‌توانند براى حمايت از شركتهاى دانش بنيان ضمانت‌نامه صادر كنند و بنابراين سازمان‌ها و نهادهاى دولتى نيز با استفاده از اين قانون مى‌توانند به صدور ضمانتنامه براى شركتهاى دانش بنيان اقدام كنند.

دليرى در ادامه سخنانش به پيشينه شكل‌گيرى صندوق‌هاى پژوهش و فناورى اشاره كرد و گفت:‌ در برنامه سوم توسعه اين شركت‌ها با هدف حمايت از پژوهش‌هاى ريسك‌پذير تاسيس شد كه طى آن 51 درصد از سهام اين شركت‌ها به بخش خصوصى و 49 درصد آن از طريق بخش دولتى پيش‌بينى مى‌شد اما در اين مدت زمانى بخش دولتى نتوانست منابع مالى خود را تامين كند؛ بنابراين موفقيت چندانى در توسعه صندوق‌هاى پژوهش و نوآورى شكل نگرفت.

معاون توسعه و منابع انسانى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى با اشاره به ورود معاونت علمى و فناورى در بحث توانمندسازيى صندوق‌هاى پژوهش و فناورى طى دو سال گذشته اضافه كرد: در اين زمينه، معاونت بخشى از كارگزاران خود را به اين صندوق‌ها واگذار كرد تا در جهت رشد صندوق‌ها گام بردارند.

دليرى در پايان سخنانش ابراز اميدوارى كرد كه با راه‌اندازى صندوق نوآورى و شكوفايى در كنار صندوق‌هاى پژوهش و فناورى بتوانيم شاهد ارتقاء سرمايه‌گذارى ريسك‌پذيردر كشور باشيم.