مرکز رشد شريف صفحه نخست

استقرارسالانه ‌يك هزار واحد كسب و كار در پارك‌هاى علم وفن‌آورى

معاون وزير كار و امور اجتماعى بر استقرار سالانه يكهزار واحد كسب و كار داراى فن‌آورى بالا در پارك‌هاى علم و فن‌آورى سراسر كشور به عنوان گامى در جهت كيفيت بخشى به اين مراكز تاكيد كرد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، مهندس حميد حاجى عبدالوهاب در نشست روساى پارك‌هاى علم و فن‌آورى با اشاره به محورهاى اساسى و اجرايى شوراى اشتغال، اظهار كرد: تمام دستگاه‌ها بايد در اشتغالزايى احساس وظيفه كرده و وظايف خود را به شكل عملياتى مشخص كنند تا بر اساس برنامه پنجم توسعه با ايجاد يك ميليون و صد هزار شغل به نرخ هفت درصد بيكارى و نرخ هشت درصد رشد پيش‌بينى شده در اين برنامه برسيم.

وى افزود: پارك‌ها و مراكز رشد در اين زمينه نقش مهمى دارند و بايد با استفاده از نبوغ و استعدادهاى درونيشان طرح‌هاى نو و با ارزش افزوده بالايى ارائه كنند كه در اقتصاد ملى نقش آفرين باشد.

معاون توسعه كارآفرينى و اشتغال وزير كار و امور اجتماعى در رابطه با شيوه رسيدن به نرخ بيكارى پيش‌بينى شده در برنامه پنجم توسعه، خاطر نشان كرد: براى رسيدن به نرخ هفت درصد بيكارى پيش‌بينى شده در برنامه پنجم توسعه بايد سالانه يك ميليون و 100 هزار شغل جديد ايجاد كنيم كه اين كار مستلزم تلاش همه دستگاه‌ها است.

وى در رابطه با بنگاه‌هاى زود بازده تصريح كرد: بنگاه‌هاى زود بازده وضعيت خوبى از نظر نرم‌افزارى دارند و آماده ايم كه نتايج آن را چه در سطح ملى و چه در سطح استانى در اختيار پارك ها قرار دهيم و تاكنون از جمع 550 هزار قرارداد منعقده بنگاه ها 170 هزار طرح از 10 ميليون تومان به بالا تسهيلات دريافت كرده‌اند.

حاجى عبدالوهاب اضافه كرد: يكى از راه‌هاى پايدارى بنگاههاى كوچك اين است كه طرح‌هايى در قالب خوشه‌سازى و پيوند آن به بنگاه هاى بزرگ تهيه كرده و مشكلات و موانع آنها را آسيب شناسى كنيم و در اين راه همه دستگاه‌هاى مرتبط تا پنج سال مسووليت مستقيم پايدارى اين بنگاهها را دارند و اميدواريم با تعريف شاخص و وظايف مشخص دستگاه‌هاى مرتبط و بنگاهها شاهد پايدارى و توسعه طرح بنگاههاى زود بازده باشيم.

وى در خصوص رفع مشكلات و موانع پارك‌هاى علم و فن‌آورى عنوان كرد: تفاهم نامه اى در سال گذشته با صندوق «مهر امام رضا (ع)» امضا كرديم كه صندوق در ارائه تسهيلات به پارك ها تشريفات را به حداقل رسانده و تا سقف 100 ميليون تومان را با كارمزد چهار درصد پرداخت كند.

معاون وزير كار و امور اجتماعى با اشاره به بودجه سال 89 اظهار كرد: تمام دستگاه‌ها بايد حداقل 10 درصد منابع مالى شان را به طرح‌هاى اشتغالزا اختصاص دهند. وى در خصوص ساماندهى به بانك آمار و اطلاعات كشور اضافه كرد: ساماندهى به بانك آمار و اطلاعات در رابطه با جمعيت كشور به ويژه جمعيت آماده ورود به بازار كار و جمعيت وارد شده به بازار از اهميت بالايى برخوردار است كه يكى از مشكلات موجود در كشور اين است كه هيچ دستگاهى اطلاعات جامعى در باره جمعيت كل كشور ندارد، اما اميدواريم بتوانيم با همكارى وزارت تعاون و معاونت برنامه‌ريزى‌ و نظارت راهبردى بانك اطلاعاتى عرضه و تقاضاى نيروى انسانى كشور را تشكيل دهيم.

حاجى عبدالوهاب تاكيد كرد: ارائه گزارش سالانه از بيكاران فارغ‌التحصيل در رشته‌هاى مختلف از نظر جنيستى از طريق مركز آمار به تمامى مراكز آموزش عالى استان‌ها جهت ساماندهى به رشته‌هاى آموزش و نوع گسترش آنها در دانشگاه‌ها از ديگر برنامه‌هاى سال جارى است. به گزارش ايسنا، وى در رابطه با چگونگى ايجاد مشاغل خانگى، خاطر نشان كرد: ساماندهى مشاغل خانگى از طريق تسهيلات صندوق‌هاى قرض‌الحسنه است به گونه‌اى كه كار در خانه و عرضه در بيرون با پيوند به شركتى بيرونى صورت مى‌گيرد.

معاون وزير كار و امور اجتماعى در پايان در رابطه با مراكز رشد اظهار كرد: مراكز رشد بايد مانند محيط كسب و كار داراى سطح فن‌آورى بالا با فعاليت نيروى انسانى واجد شرايط باشد كه هم توليد ثروت كند و هم بودجه سالانه‌اش را از همين راه تامين كند. وى در پايان گفت: هر كدام از مراكز رشد كه بتوانند كسب و كارهاى خانگى را راه‌اندازى كنند به ازاى هر يك از آنها يك ميليون تومان وام قرض‌الحسنه دريافت مى‌كنند.