مرکز رشد شريف صفحه نخست

جزئيات اعطاى تسهيلات صندوق نوآورى و شكوفايى/ 1100 شركت در انتظار اعتبار

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى با تاكيد بر اينكه زير ساخت‌هاى لازم براى اعطاى تسهيلات صندوق نوآورى و شكوفايى به شركت‌هاى دانش بنيان فراهم شده است، گفت: با ارزيابى شركت‌هاى دانش بنيان تاكنون 30 شركت براى دريافت تسهيلات به اين صندوق معرفى شدند.

به گزارش خبرنگار مهر طى حكمى از سوى دكتر حسن روحانى رئيس جمهور دكتر بهزاد سلطانى به عنوان عضو و رئيس هيأت عامل صندوق نوآورى و شكوفايى و دكتر حميدرضا شاهوردى، دكتر مصطفى صفوى، دكتر كاظم جلالى و دكتر سورنا ستارى به عنوان اعضاى هيات عامل اين صندوق منصوب شدند.

با اختصاص 500 ميليارد تومان براى صندوق نوآورى و شكوفايى نياز است تا شركت‌هاى دانش بنيان براى دريافت تسهيلات اين صندوق معرفى شوند كه در اين راستا معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى اقدام به ارزيابى و احزار دانش بنيان بودن شركت‌هاى دانش بنيان كرده است.

دكتر سورنا ستارى- معاون علمى و فناورى رياست جمهورى در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اختصاص اعتباراتى براى صندوق نوآورى و شكوفايى گفت: با اختصاص اعتبارات صندوق نوآورى و شكوفايى، معرفى شركت‌هاى دانش بنيان به اين صندوق در دستور كار و اقدامات لازم دراين زمينه آغاز شده است.

وى با بيان اينكه تاكنون 30 شركت دانش بنيان براى دريافت تسهيلات به اين صندوق معرفى شده است، خاطر نشان كرد: به منظور سرعت بخشيدن به معرفى شركت‎هاى دانش بنيان هر هفته جلسات ارزيابى برگزار مى‌شود و تا پايان سال بر اين تعداد شركت افزوده خواهد يافت. ستارى با تاكيد بر اينكه اساسنامه‌ها و آيين نامه‌هاى مربوط به اين صندوق آماده است، افزود: زير ساخت‌هاى لازم صندوق نوآورى و شكوفايى براى اعطاى تسهيلات آماده شده است.

ثبت نام 1100 شركت‌هاى دانش بنيان براى دريافت تسهيلات

سيد محمد صاحبكار خراسانى - سرپرست امور شركت‌ها و موسسات دانش بنيان معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى نيز در همين باره به مهر گفت: ارزيابى شركت‌هاى دانش بنيان از طريق سامانه انجام مى‌شود و تاكنون حدود هزار و 100 شركت دانش بنيان براى ارزيابى در اين سامانه ثبت نام كردند.

وى با بيان اينكه تقريبا نيمى از اين شركت‌هاى دانش بنيان اطلاعات خود را تكيمل كرده‌اند، خاطر نشان كرد: از اين تعداد حدود 500 شركت اطلاعات خود را تكيمل كردند و 300 شركت نيز براى انجام فرآيند ارزيابى معرفى شدند. صاحبكار، از تهيه اولين فهرست شركت‌هاى ارزيابى شده خبر داد و گفت: پس از ارزيابى‌ها اولين فهرست شركت‌هاى دانش بنيان ارزبابى شده تهيه و به صندوق نوآورى و شكوفايى ارسال شد كه اين فهرست شامل 30 شركت مى‌شود.

سرپرست امور شركت‌ها و موسسان دانش بنيان معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، با تاكيد بر اينكه صلاحيت اين شركت‌ها نيز احراز شده است، ادامه داد: پس ار ارزيابى شركت‌هاى متقاضى صلاحيت "دانش بنيان" بودن آنها نيز در كارگروه صلاحيت شركت‌هاى دانش بنيان مورد بررسى و تاييديه نهايى را دريافت كردند.

وى اضافه كرد: نمايندگان وزارتخانه‌هاى صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقيقات و فناورى، بهداشت، درمان و آموزش پرشكى، دفاع و معاونت علمى عضو اين كارگروه هستند. صاحبكار با بيان اينكه روند ارزيابى شركت‌هاى دانش بنيان به طور مداوم ادامه دارد ابزار اميدوارى كرد كه به زودى فهرست جديد ديگرى به صندوق ارسال شود.