مرکز رشد شريف صفحه نخست

ايجاد كريدور تجارى سازى براى فناورى هاى ارايه شده در نمايشگاه هاى علمى

دكتر سورنا ستارى روز سه شنبه 3 آذر 92 در گفت و گو با خبرنگار علمى ايرنا يادآور شد : سياست هاى بنيادملى نخبگان در مرحله اول در دانشگاه هاى نخبه پرور اجرايى مى شود و در مرحله بعدى اين سياست ها در تمامى دانشگاه ها و مراكز پژوهشى كشور اجرايى مى شود.

وى در مورد مهاجرت نخبگان به خارج از كشور گفت : در گذشته آمار صحيحى از مهاجرت نخبگان ارايه نشده است . بخشى از اين مهاجرت طبيعى است و براى كسب دانش و تجربه بيشتر صورت مى گيرد ولى بايد سياست هايى را اتخاذ كرد كه اين قشر به جاى مهاجرت ، در ايران باقى بمانند و بدانند كه در جامعه تاثيرگذار هستند.

وى تاكيد كرد: سياست هايى كه در مورد نخبگان اتخاذ مى شود بايد با توجه به افزايش خودباورى آنها باشد و اين سياستها به گونه اى تدوين شود كه باعث تاثيرگذارى بيشتر آن ها شود چرا كه هزينه بازگرداندن نخبگانى كه مهاجرت كرده اند چندبرابر ايجاد ساختارهاى مناسب براى فعاليت آن ها است.

***ناگفته هايى از نمايشگاه علم تا عمل

معاون علمى وفناورى رييس جمهورى در مورد برپايى نمايشگاه علم تا عمل اظهار داشت: اين نمايشگاه در ابتدايى ترين روزهاى انتصاب من برگزار شد كه در ابتدا مخالف برگزارى آن بودم از اين رو برپايى آن 20 روز به تعويق افتاد و اين نمايشگاه در 11 آبان ماه امسال برگزار شد. وى افزود: اين نمايشگاه تاكنون بيشتر به صورت جشنواره اى برگزار مى شد و هيچ خريد و فروشى در آن صورت نمى گرفت اما در نمايشگاه چهارم علم تا عمل غرفه ويژه اى براى ارايه دستاوردهاى تجارى سازى شده، ايجاد شد تا مسوولان با محصولات فناورانه كشور و همچنين محصولات آينده آشنا شوند.

معاون علمى و فناورى رييس جمهورى از جمله مسوولانى بود كه در چهار روز برپايى چهارمين نمايشگاه ملى علم تاعمل به طور كامل در اين نمايشگاه حضور داشت و در اين مدت با پژوهشگران و نخبگان كشور رو در رو ديدار و گفت و گو كرد. وى در اين مورد گفت: اين ديدار ها به منظور جمع آورى اطلاعات از وضعيت تجارى سازى فناورى ها در داخل كشور انجام شد و اميدوارم در آينده در اين بخش به پيشرفت هاى مهمى دست يابيم .

ستارى همچنين از ايجاد كريدور تجارى سازى براى فناورى هاى ارايه شده در نمايشگاه هاى علمى خبر داد و گفت: اين كريدورها براى ارايه خدمات مالى و حقوقى براى تجارى سازى فناورى ها در پارك فناورى پرديس و چند محل ديگر ايجاد شده است. وى افزود: همچنين كميته اى براى پيگيرى طرح هاى ارايه شده در نمايشگاه علم تا عمل تشكيل شده است تا اعضاى كميته در مورد توليد محصولات ارايه شده با سازندگان مشورت كنند و خدمات لازم ارايه شود.

رييس بنياد ملى نخبگان در مورد نمايشگاه نوآورى و اختراعات كه قرار است در بهمن ماه امسال برگزار شود ، اظهار داشت: اين نمايشگاه براى ارايه ايده هاى فناوران برپا مى شود كه وظيفه اصلى بنياد ملى نخبگان دريافت اين ايده ها و تزريق آن ها به بازار است. به گفته وى در حال حاضر بسيارى از اختراعات و ابداعات مخترعان ايرانى به بازار نمى رسد كه بخشى از وظايف بنياد ملى نخبگان تجارى كردن اين ايده هاست.

ستارى يادآور شد :نمايشگاه هاى علمى در سال آينده در سطح گسترده ترى برگزار مى شوند و به عنوان مثال نمايشگاه تجهيزات و مواد مصرفى آزمايشگاهى كه قرار است دومين دوره آن در ارديبهشت ماه سال آينده برگزار شود، در ابعاد وسيعترى برپا خواهد شد و پيش بينى مى شودكه در اين نمايشگاه با فروش 100 ميليارد تومانى روبرو شويم.

*** فروش 100 ميليون دلارى در نمايشگاه گياهان دارويى چين

معاون علمى وفناورى رييس جمهورى اظهار داشت: محققان شركت هاى دانش بنيان ايرانى حاضر در نمايشگاه گياهان دارويى كه در ماه گذشته در چين برگزار شد موفق شدند تا 100 ميليون دلار محصول عرضه كنند.

وى افزود: اين ميزان فروش براى اين حوزه غيرقابل تصور است كه بايد تلاش كنيم تا هدف از حضور در نمايشگاه هاى داخلى و خارجى فروش محصولات و ايجاد بازارهاى جديد براى فناورى هاى داخلى باشد.