مرکز رشد شريف صفحه نخست

صدور ضمانت‌نامه بانكى براى شركتهاى دانش بنيان/ اختصاص ليزينگ به محصولات فناورى

مديرعامل صندوق توسعه فناورى‌هاى نوين از ليزينگ كالاهاى دانش بنيانى كه به مرحله تجارى سازى رسيده‌اند خبر داد و گفت: علاوه بر اين بر اساس ميزان ريسك شركت‌هاى دانش بنيان براى آنها ضمانت نامه‌هاى بانكى صادر خواهد شد.

سيد روح الله امينى در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خدمات ليزينگ اين صندوق براى حمايت‌هاى تجارى سازى اين صندوق از كالاهاى دانش بنيان افزود: شركت‌هايى كه محصولات دانش بنيان آماده فروش دارند به صورت نقدى خريدارى مى‌شود. مدير عامل صندوق توسعه فناورى‌هاى نوين ادامه داد: فناورى‌هاى خريدارى شده به صورت اقساط به مصرف كنندگان عرضه خواهد شد.

وى با اشاره به مزاياى اين اقدام اظهار داشت: اين امر موجب مى‌شود كه از يك سو براى شركت‌هاى دانش بنيان نقدينگى براى توسعه فناورى‌ها ايجاد شود و از سوى ديگر براى مصرف كننده جذابيت خريد ايجاد خواهد شد. امينى با اشاره به شرايط ليزينگ كالاهاى دانش بنيان خاطر نشان كرد: فروشنده و خريدار فناورى و كالاى دانش بنيان پس از توافق، توافق نامه خود را در اختيار صندوق توسعه فناورى‌هاى نوين ارائه مى‌دهند و متعاقب آن صندوق اقدامات لازم را براى خريدارى و واگذارى آن انجام خواهد داد.

وى همچنين از صدور ضمانت نامه براى شركت‌هاى دانش بنيان خبر داد و در اين باره توضيح داد: شركت‌هاى دانش بنيان قادر به دريافت ضمانت‌ نامه بانكى به دليل دريافت وثيقه‌هاى سنگين از سوى بانك‌ها نيستند از اين رو اقداماتى را در اين زمينه اجرايى كرديم. امينى افزود: در اين راستا با همكارى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، وزارت نفت، وزارت دفاع، شركت مپنا و سازمان انرژى اتمى اقدام به صدور ضمانت‌ نامه‌هاى بانكى براى شركت‌هاى متقاضى كرديم.

مدير عامل صندوق توسعه فناورى‌هاى نوين، "دانش بنيان" بودن را از شرايط اعطاى ضمانت نامه‌ها ذكر كرد و يادآور شد: شركت‌هاى دانش بنيان متقاضى پس از انجام ارزيابى‌هاى تخصصى و تاييد آنها در 3 سطح ريسك كم، ريسك متوسط و ريسك زياد ضمانت نامه صادر مى‌شود.

امينى به ميزان اين ضمانت‌ها اشاره كرد و گفت: براى شركت‌هاى دانش بنيان با ريسك كم به ميزان 10 درصد آورده نقدى نزد بانك‌ها ضمانت نامه صادر مى‌شود و اين ميزان براى شركت‌هاى دانش بنيان با ريسك متوسط 15 درصد آورده نقدى و براى شركت‌هاى دانش بنيان با ريسك زياد 20 درصد آورده نقدى خواهد بود.