مرکز رشد شريف صفحه نخست

ابلاغ اصلاحيه قانون ثبت اختراعات توسط رئيس قوه قضائيه

رييس قوه قضائيه اصلاحيه آئين‌نامه اجرايى قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاى صنعتى وعلائم تجارى را ابلاغ كرد.

به گزارش خبرگزارى مهر، اصلاحيه آئين‌نامه اجرايى قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاى صنعتى و علائم تجارى كه از سوى رييس قوه قضاييه ابلاغ گرديده ، به شرح زير در روزنامه رسمى منتشر شده است:

در اجراى ماده ۶۴ قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاى صنعتى و علايم تجارى، مصوب ۷/ ۸/ ۱۳۸۶ و قانون تمديد مهلت اجراى آزمايشى قانون مذكور، مصوب ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۲ و بنا به پيشنهاد رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك، آئين‌نامه اجرايى قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاى صنعتى و علائم تجارى به شرح ذيل اصلاح مى‌گردد:

۱. ماده ۲۸ آيين‌نامه و تبصره‌هاى آن به شرح زير اصلاح مى‌گردد:

ماده ۲۸: مرجع ثبت پس از دريافت اظهارنامه و ضمائم مربوطه آن ظرف ۴ ماه ضمن انطباق با شرايط شكلى مندرج در قانون و اين آيين‌نامه بررسى مقدماتى مى‌نمايد. پس از بررسى مقدماتى و احراز شرايط شكلى اختراع، مرجع مذكور موظف است يك نسخه از اظهارنامه را به همراه مدارك و مستندات مربوط به مرجع ذيصلاح جهت احراز ماهوى اختراع ادعايى ارسال نمايد. مرجع ياد شده ضمن حفظ محرمانگى اختراع، حداكثر ظرف ۵ ماه اظهارنامه را از نظر انطباق با شرايط ماهوى اختراع مقرر در قانون و اين آئين‌نامه بررسى و نتيجه را به صورت مستند به مرجع ثبت اعلام مى‌نمايد. مرجع ثبت به محض وصول پاسخ حسب مورد تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود.

تبصره ۱: چنانچه مرجع بررسى ماهوى ظرف مهلت مقرره پاسخ ندهد، مرجع ثبت، اظهارنامه متقاضى را ظرف مدت سه ماه به نحو مقتضى بررسى و تصميم لازم را اتخاذ مى‌نمايد. در صورت ضرورت مرجع بررسى ماهوى مى‌تواند توضيحات تكميلى متقاضى را اخذ نمايد.

تبصره ۲: سازمان ثبت مكلف است با بهره‌گيرى از توانمندى‌هاى داخلى و بين‌المللى نسبت به ظرفيت‌سازى درون سازمانى و برون سازمانى و آموزش تخصصى كارشناسان مربوط و ايجاد رويه واحد، اقدام لازم را معمول دارد.

تبصره ۳: سازمان ثبت مكلف است با استفاده از ظرفيت‌ها و امكانات داخلى و بين‌المللى نسبت به ايجاد و راه‌اندازى پايگاه اطلاعات اختراعات اقدام و آن را جهت تسهيل بررسى ماهوى در اختيار مرجع ذيصلاح مرتبط قرار دهد.

تبصره ۴: متقاضى مكلف است هزينه بررسى ماهوى اختراعات را ظرف مدت ۳۰ روز به شرح مقرر در جدول هزينه‌ها به مرجع بررسى ماهوى پرداخت و رسيد آن را به مرجع ثبت تسليم نمايد. در صورت عدم پرداخت هزينه در موعد مقرر، اظهارنامه كان لم يكن تلقى مى‌گردد.

تبصره ۵: كسب نظر از مراجع ذيصلاح بر اساس قرارداد با آن‌ها صورت مى‌گيرد.

۲. به ماده ۱۷۰ آئين‌نامه يك تبصره به عنوان تبصره (۶) اضافه مى‌گردد:

تبصره ۶: چنانچه كميسيون، اخذ توضيح از كارشناس يا كارشناسان بررسى ماهوى اختراع را جهت اتخاذ تصميم ضرورى بداند مى‌تواند از آنان براى حضور در جلسه دعوت نمايد.

۳. به بند (۱) ضميمه يك جدول هزينه‌ها يك بند به عنوان بند (۱۷) به شرح زير اضافه مى‌گردد:

۱۷: هزينه بررسى ماهوى اختراع شخص حقيقى ۱.۵۰۰.۰۰۰ و شخص حقوقى ۳.۰۰۰.۰۰۰ ريال.

اين اصلاحيه بنا به پيشنهاد رييس سازمان ثبت اسناد و املاك در تاريخ ۱۱/ ۸/ ۱۳۹۲ به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.