مرکز رشد شريف صفحه نخست

انعقاد بيش از 14.6 ميليارد تومان قرارداد تجارى سازى در نمايشگاه «علم تا عمل»

معاون فناورى و نوآورى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى گفت: در چهارمين جشنواره و نمايشگاه «علم تا عمل» 14 ميليارد و 628 ميليون تومان قرارداد بين شركتهاى دانش بنيان و سرمايه‌گذاران منعقد شد.

به گزارش خبرنگار علمى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر خيام‌نكويى طى سخنانى در مراسم اختتاميه جشنواره با اشاره به بازديد بيش از 42 نماينده مجلس از اين جشنواره گفت: در اين جشنواره 820 شركت با هزار و 104 طرح كه از سه مرحله داورى گذشته بودند، ارائه شدند كه در نهايت حدود 30 طرح منتخب استانى و 30 منتخب كشورى برگزيده شدند.

وى افزود: در نظر داريم تا ظرف دو ماه آينده با انجام كار كارشناسى، 15 منتخب نمايشگاهى نيز داشته باشيم كه در واقع تعداد طرح‌هاى منتخب به 75 طرح ارتقاء خواهد يافت. به گفته خيام نكويى، طى اين جشنواره، بالغ بر 14 ميليارد و 628 ميليون تومان قرارداد بين شركتهاى دانش بنيان و سرمايه‌گذاران منعقد شد. وى همچنين تصريح كرد: در اين نمايشگاه خيران نيز حضور يافتند و در جهت حمايت از فناورى‌ها براى رسيدن به مرحله تجارى سازى قرار شد تا شبكه‌اى بين آنها شكل گيرد.

خيام نكويى خاطرنشان كرد: همچنين تعدادى از سفرا از مجموعه نمايشگاه بازديد كردند و به دنبال اين هستيم كه بحث تجارى‌سازى را به يك فرهنگ تبديل كنيم. وى با اشاره به شمارش تمام شركت‌كنندگان در طول اين جشنواره گفت: به كمك يكى از اختراعات عرضه شده در اين جشنواره توانستيم با سيستم شمارش الكترونيكى تمام بازديدكنندگان از اين جشنواره را شمارش كنيم. خيام نكويى در پايان خاطرنشان كرد: در اين جشنواره بيش از 50 داور ملى، 310 طرح را مورد داورى قرار دادند.