مرکز رشد شريف صفحه نخست

حمايت 120 ميليارد ريالى براى تجارى سازى/حضور 800 شركت دانش بنيان در جشنواره

معاون فناورى و نوآورى معاونت و فناورى رياست جمهورى از برگزارى چهارمين جشنواره علم تا عمل از فردا خبر داد و گفت: به منظور تجارى سازى طرح‌‌هاى دانش بنيان از 61 طرح با قابليت تجارى سازى و اثرگذارى در سطح ملى به ميزان 120 ميليارد ريال حمايت خواهد شد.

دكتر مجتبى خيام نكويى در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزارى چهارمين جشنواره و نمايشگاه علم تا عمل افزود: اين جشنواره به منظور تجارى سازى فناورى و محصولات دانش بنيان از فردا شنبه 11 آبان ماه در مصلى برگزار مى‌شود. معاون فناورى و نوآورى معاون علمى و فناورى رياست جمهورى با بيان اينكه اين جشنواره تا روز 14 آبان ماه ادامه دارد، اظهار داشت: در مرحله اول اين جشنواره هزار و 604 شركت دانش بنيان با هزار و 742 طرح ثبت نام كردند كه پس از داورى و ارزيابى هزار و 8 شركت دانش بنيان براى ورود به مرحله سوم برگزيده شدند. وى با تاكيد بر اينكه از سوى شركت‌هاى دانش بنيان پذيرش شده هزار و 603 طرح عرضه شد، ادامه داد: در مرحله سوم نيز از ميان 1008 شركت دانش بنيان 820 شركت پذيرش شدند كه اين تعداد شركت با هزار و 104 طرح در چهارمين جشنواره و نمايشگاه علم تا عمل شركت خواهند كرد.

خيام نكويى، غرفه طرح‌هاى نمونه را از برنامه‌هاى جنبى اين جشنواره نام برد و ادامه داد: در اين بخش 79 طرح نمونه استانى عرضه خواهد شد. به گفته وى طرح‌هاى پذيرش در اين دوره از جشنواره علم تا عمل در حوزه‌هاى فناورى ارتباطات و اطلاعات، انرژى‌هاى نو، آب و خشكسالى، فرسايش و محيط زيست، زيست فناورى، گياهان دارويى، فناورى نانو و هوافضا است. خيام نكويى با بيان اينكه در اين دوره از جشنواره تعدادى از طرح‌هاى برگزيده كانون‌هاى هماهنگى دانش و صنعت نيز عرضه خواهد شد، خاطر نشان كرد: علاوه بر اين تعداد 334 طرح از سوى پارك‌هاى علم و فناورى و مراكز رشد به نمايش گذاشته خواهد شد.

معاون فناورى و نوآورى معاون علمى و فناورى رياست جمهورى، با تاكيد بر اينكه تفاوت اين دوره از جشنواره علم تا عمل نسبت به دوره‌هاى قبل قابليت تجارى سازى طرح‌ها بوده است، يادآور شد: در اين راستا در غرفه‌اى دستاوردهايى كه از سوى ستادهاى توسعه فناورى معاونت علمى مورد حمايت قرار گرفته‌اند و با پشتيبانى مركز طرح‌هاى ملى به مرحله تجارى سازى رسيده‌اند عرضه خواهند شد. وى از حمايت 120 ميلياردى معاونت علمى از طرح‌هاى قابل تجارى سازى خبر داد و خاطر نشان كرد: 31 طرح با قابليت تجارى سازى و 30 طرح از طرح‌هاى استانى كه قابليت تجارى سازى را دارند و در سطح ملى تاثيرگذار باشند مشمول حمايت و تسهيلات معاونت علمى رياست جمهورى خواهند شد.