مرکز رشد شريف صفحه نخست

نشست روساى پارك‌هاى علم و فناورى برگزار شد

به گزارش «شبكه خبر دانشجو»، نشست روساى پارك هاى علم و فناورى با حضور دكتر هادى نظرپور، مديركل ارزيابى و فناورى وزارت علوم؛ دكتر مهدى نژاد، معاون پژوهشى وزارت علوم؛ مهندس حميد حاجى عبدالوهاب، معاون توسعه كارآفرينى و اشتغال وزارت كار و امور اجتماعى و روساى پارك هاى علم و فناورى سراسر كشور، يكشنبه 29 فروردين در ساختمان وزارت علوم برگزار شد.

بنابراين گزارش، هدف از برگزارى اين نشست ايجاد فضاى تعامل و همكارى بين پارك هاى علم و فناورى بود.

طى برگزارى اين برنامه مسائل و مشكلات پارك هاى علم و فناورى مورد بحث و بررسى قرار گرفت كه در نهايت راهكارهايى براى حل اين مسائل مطرح شد.

يادآور مى شود، بحث بودجه و حمايت از پارك هاى علم و فناورى از مباحث مهم مورد بررسى در اين نشست بود.