مرکز رشد شريف صفحه نخست

نخستين دانشنامه تصويرى تجارب مديريتى شركتهاى برتر ايرانى تدوين مى‌شود

نخستين دانشنامه تصويرى تجارب سازمانى شركتهاى برتر ايرانى به عنوان مرجع تصويرى و چند رسانه اى تخصصى در اين حوزه توسط جهاد دانشگاهى صنعتى شريف تدوين مى‌شود.

به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومى جهاد دانشگاهى، به گفته مرتضى پرهيزكار، معاون آموزشى جهاد دانشگاهى صنعتى شريف، اين دانشنامه،‌ اطلاعات مستند و تصويرى مربوط به الگوهاى مختلف مديريتى بومى را شناسايى كرده و در قالب مجموعه فيلم‌هاى مستند علمى، صنعتى و آموزشى با ساختارى منطقى و هدفمند در قالب دانشنامه در اختيار مخاطبان قرار مى‌دهد.

وى مستندسازى تجربيات و دانش سازمان‌ها و مديران برتر و موفق كشور، كمك به ايجاد و توليد محتواى آموزشى بومى به شكل فيلم براى آموزش مديران و متخصصان كشور، تبادل تجارب علمى و صنعتى بين مديران واحدهاى صنعتى از طريق مستندات تصويرى را از جمله اهداف تدوين اين دانشنامه عنوان كرد.

پرهيزكار ، رواج تجربه‌هاى برتر و زمينه‌سازى مناسب براى ارتقاى استراتژى‌هاى مديريتى در برنامه ريزى‌هاى كلان كشور، كشف و توسعه قابليتهاى مديريتى و توسعه و ترويج فرهنگ استفاده از الگوهاى برتر را از ديگر اهداف تدوين اين دانشنامه ذكر كرد.

معاون آموزشى جهاددانشگاهى صنعتى شريف با اشاره به شاخص‌هاى شركت در تدوين دانشنامه تصويرى شركتهاى برتر، كسب رتبه در يكى از جشنواره‌هاى معتبر بين‌المللى، ملى و استانى و يا دريافت نشان و برند استانداردهاى كيفيت و محيط زيست و....استانى، ملى و بين المللى را از جمله اين شاخص‌ها برشمرد.

پرهيزكار گفت: اين دانشنامه از 32 فصل اصلى و يا ويژه مستقل و يكپارچه از مهم‌ترين و كاربردى‌ترين مفاهيم، الگوها و تكنيكهاى مديريتى تشكيل شده است.