مرکز رشد شريف صفحه نخست

راه اندازى پايلوت ارزيابى معافيت مالياتى شركت‌هاى دانش بنيان در پارك فناورى پرديس

در حالى كه بيشتر شركت‌هاى دانش بنيان براى بهره مندى از خدمات معافيت مالياتى بر اساس قانون حمايت از شركت‌هاى دانش بنيان بى اطلاع هستند، پايلوت ارزيابى مالياتى شركت‌هاى دانش بنيان در پارك علم و فناورى پرديس راه اندازى شده است.

بنيامين مشيرى- مديرعامل شركت دانش بنيان سنجش فناورى خاورميانه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينكه 7 شركت‌ خدمات دانش بنيان در كشور ايجاد شده است، گفت: اين شركت خدمات دانش بنيان نيز در راستاى ارائه خدماتى چون تدوين طرح كسب و كار، ارزيابى مالياتى و امكان سنجى طرح‌هاى دانش بنيان در پارك علم و فناورى پرديس راه اندازه شد.

وى 45 درصد سهام اين شركت خدمات دانش بنيان را متعلق به بنياد ملى نخبگان، 45 درصد متعلق به شركت سنجش فناورى خاورميانه و 10 درصد سهام آن را متعلق به صندوق توسعه فناورى نوين دانست.

مشيرى ارزيابى و ارزشگذارى طرح‌هاى دانش بنيان را از جمله خدمات اين شركت نام برد و اظهار داشت: تاكنون هزار و 300 طرح دانش بنيان ارزيابى و گزارش آن به بنياد ملى نخبگان ارائه شده است.

وى با اشاره به محدوديت منابع براى تجارى سازى و حمايت از طرح‌هاى دانش بنيان، يادآور شد: دراين راستا بر اساس شاخص‌هاى 12 گانه اقدام به رتبه بندى طرح‌هاى دانش بنيان شد تا اين منابع بر اساس اولويت‌هاى كشور مورد حمايت قرار گيرند.

مجرى طرح ارزيابى مالياتى شركت‌هاى دانش بنيان را از ديگر خدمات اين شركت ذكر كرد و ادامه داد: در حال حاضر بستر مناسبى براى حمايت از شركت‌هاى دانش بنيان در قالب قانون حمايت از شركت‌هاى دانش بنيان تصويب شده است و يكى از تاكيدات اين قانون معافيت شركت‌هاى دانش بنيان از ماليات است.

وى با تاكيد بر اينكه اكثر شركت‌هاى دانش بنيان مايل هستند از تسهيلات معافيت از ماليات بهره مند شوند، اضافه كرد: استفاده و بهره مندى شركت‌هاى دانش بنيان از اين تسهيلات نياز به اسلوب و قوانين دارد كه اين شركت ها از آن بى اطلاع هستند.

مشيرى در اين باره توضيح داد: زمانى كه مجموعه‌اى چون پارك علم و فناورى پرديس مى‌خواهد اظهار نامه مالياتى شركت هاى دانش بنيان خود را ارائه دهد اظهارنامه اوليه به شركت ما ارائه مى شود و ما اين اظهار نامه را بر اساس آنچه كه در قانون تصريح شده و فعاليت‌هاى اين شركت‌هاى دانش بنيان كه آيا از نوع تجارى بوده است و يا در حوزه تحقيق و توسعه، ارزيابى مى كنيم.

وى با تاكيد بر اينكه پايلوت اين طرح در پارك فناورى پرديس راه اندازه شده است، خاطر نشان كرد: پايلوت اين خدمات در پارك فناورى پرديس راه اندازى شد كه خدمات آن به شركت‌هاى دانش بنيان مستقر در اين پارك ارائه شد و از سال جارى اين خدمات در فاز اول در شهر تهران ارائه مى‌شود.

مجرى طرح از استقبال پارك علم و فناورى خليج فارس براى دريافت اين خدمات دانش بنيان خبر داد و گفت: دراين راستا قرار داد اوليه با اين پارك منعقد شده است.