مرکز رشد شريف صفحه نخست

حمايت از شركتهاى دانش‌بنيان توسط وزارت ارتباطات/اعطاى وام تا سقف 2ميليارد تومان

قائم مقام وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات از آمادگى اين وزارتخانه براى حمايت از شركتهاى توليدى و دانش بنيان در حوزه ICT خبر داد و گفت: اين وزارتخانه تا سقف 2 ميليارد تومان امكان اعطاى وام به شركتهاى دانش بنيان و توليدى را دارد.

مرتضى برارى در گفتگو با خبرنگار مهر، به برنامه هاى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات در راستاى حمايت از شركتهاى توليدى و دانش بنيان اين حوزه اشاره كرد و اظهار داشت: وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات از شركتهايى كه درخواست دريافت وام و تسهيلات دارند استقبال مى كند.

وى با بيان اينكه در سال جارى تاكنون حدود 30 ميليارد تومان وام و تسهيلات به شركتهاى دانش بنيان حوزه ارتباطات و فناورى اطلاعات اعطا شده است، ادامه داد: وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات از صندوق تسهيلات و وام وجوه اداره شده اعتبارى بالغ بر 80 ميليارد تومان براى ارائه تسهيلات به بخش توليد و پژوهش و نوآورى درنظر گرفته است اما شركتهاى دانش بنيان تقاضا و درخواست چندانى نسبت به اين موضوع ندارند و از تسهيلات اين بخش استقبال نمى شود.

قائم مقام وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات تاكيد كرد: اين وزارتخانه براساس برنامه هاى مدنظر مى تواند به شركتهاى متقاضى تا سقف 2 ميليارد تومان تسهيلات اختصاص دهد اما شواهد نشان مى دهد كه آنطور كه بايد اين تسهيلات مورد استقبال واقع نمى شود.

برارى الزام براى ضمانت هاى اجرايى را از جمله دلايل عدم استقبال از وام وجوه اداره شده اين بخش برشمرد و گفت: شركتهاى توليدى و كوچك امكان تامين ضمانت نامه هاى بانكى را ندارند و براين اساس ترجيح مى دهند از اين تسهيلات بهره نبرند. وى با تاكيد بر برنامه هاى در دست انجام براى رفع مشكلات موجود و تسهيل نحوه دريافت وام، آمادگى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات را براى حمايت از شركتهاى توليدى و دانش بنيان در اين حوزه اعلام كرد.