مرکز رشد شريف صفحه نخست

دومين همايش نقش پارك علم و فناورى و مراكز رشد در توسعه كرمانشاه برگزار شد

دومين همايش نقش پارك علم و فناورى و مراكز رشد در توسعه استان كرمانشاه ويژه شهرستان‌هاى اسلام‌آبادغرب و دالاهو با حضور دكتر على جبار رشيدى رييس مركز سياست‌گذارى فناورى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، جمعى از مسئولان و كارشناسان و صاحبان ايده به ميزبانى اسلام‌آباد غرب برگزار شد.

به گزارش خبرگزارى ايسنا، رئيس پارك علم و فناورى كرمانشاه در اين همايش تاكيد كرد: بايد تلاش كنيم تمام شهرستان‌هاى استان صاحب مركز رشد شوند.

دكتر بهروز بادكو اظهار كرد: از آنجاييكه بيش از 50 درصد مراكز رشد و پارك‌هاى علم و فناورى در شهر كرمانشاه هستند تلاش كرديم برخى شهرستان‌هاى استان از جمله اسلام‌آباد غرب، روانسر، سنقرو كنگاور را نيز مورد حمايت قرار دهيم و با احداث مراكز رشد در آنها زمينه توسعه اين شهرستان‌ها را فراهم كنيم. وى شهرستان اسلام‌آباد غرب را دومين شهرستان بزرگ استان دانست و افزود: پيگير بوديم يكسرى از امكانات را به اين شهرستان انتقال دهيم تا اسلام‌آباد غرب نيز جايگاه واقعى خود را به دست آورد. به گفته رئيس جهاد دانشگاهى استان كرمانشاه دشمنان در گذشته به صورت مستقيم به استعمار منابع و دارايى‌هاى كشور مى‌پرداختند، اما امروز اين استعمار غيرمستقيم، مخرب‌تر، به ظاهر موجه‌تر و مستمر شده است.

بادكو با اشاره به هزينه‌هاى فراوانى كه به دولت و افراد تحميل مى‌شود تا به مدارج بالاى علمى و سطح تحصيلات دانشگاهى برسند، ادامه داد: دشمنان به راحتى مى‌توانند نخبگان ايرانى را جذب كنند و تمامى هزينه‌هايى كه در داخل براى اين افراد صرف شده در خارج و براى يك كشور ديگر ثمر خواهد داد. وى معتقد است سطح فناورى هر جامعه شامل رابطه مستقيم سرمايه انسانى و سرمايه فيزيكى است كه براى توسعه يك جامعه اين رابطه بايد ارتقا يابد. اين مقام مسئول تبديل منابع ساده به منابع پيچيده و با ارزش افزوده بيشتر را از عملكردهاى مراكز رشد دانست كه با استفاده از تكنولوژى مى‌توانند ايده‌هاى خامى كه در ذهن افراد هست را به مرحله تجارى‌سازى برسانند. رئيس پارك علم و فناورى استان كرمانشاه تصريح كرد: مراكز رشد محلى براى حمايت از صاحبان ايده و تبديل اين ايده‌ها به ثروت است و از آنجاييكه در مراكز رشد شركت‌هاى دانش بنيان فراوانى مورد حمايت قرار مى‌گيرند اين شركت‌ها مى‌توانند با هم افزايى توان يكديگر بازده مناسب‌ترى داشته باشند.

بادكو خاطرنشان كرد: فردى كه يك ايده خوب دارد بايد با آموزش مناسب، حمايت، هم افزايى، بازاريابى مناسب و ... ايده خود را به محصول تبديل كرده و آن را به فروش برساند كه مراكز رشد و پارك علم و فناورى در اين مراحل حامى فرد هستند. وى با اشاره به اينكه امروزه در بسيارى از كشورهاى خارجى و اروپايى مردم صاحبان كار و سرمايه خود هستند، يادآورى كرد: بايد اين فرهنگ در كشور ما نيز جا بيفتد كه اقتصاد با همكارى شركت‌هاى دانش بنيان پا بگيرد و ميزان اشتغال شركت‌هاى دانش بنيان افزايش يابد. رئيس جهاد دانشگاه استان كرمانشاه درخصوص تاريخچه مراكز رشد در استان هم گفت: ايده راه‌اندازى اين مراكز از سال 80 در جهاد دانشگاهى كرمانشاه شكل گرفت و پس از آن دوره‌هاى كارآفرينى مستمر از سال 80 تا 84 برگزار و در سال 86 نيز پارك علم و فناورى در كرمانشاه تاسيس شد. به گفته اين مقام مسئول در حال حاضر مركز رشدICT كرمانشاه و همچنين مراكز رشد شهرستان‌هاى اسلام آباد غرب، كنگاور، سنقر، روانسر و سرپل ذهاب هفت مركز رشد استان كرمانشاه هستند.

بادكو تعداد واحدهاى مستقر در اين مراكز در در حوزهICT را 51 واحد، در حوزه عمومى 79 و در حوزه كشاورزى 47 واحد اعلام كرد و ادامه داد: در حال حاضر در دانشگاه رازى و علوم پزشكى استان نيز مركز رشد راه اندازى شده است. وى همچنين از تلاش براى شكل‌گيرى يك منطقه ويژه فناورى خبر داد كه تاكنون 120 هكتار زمين براى آن تملك شده و تلاش مى‌شود 180 هكتار ديگر نيز به آن اضافه شود.

در ادامه اين همايش عبدالمجيد رحيمى مدير مركز رشد اسلام‌آباد غرب با اشاره به استقبال خوب فناوران از اين همايش، گفت: فروردين سال گذشته مجوز تاسيس مركز رشد اسلام‌آباد غرب اخذ شد و از آغاز تاكنون 35 طرح به اين مركز ارائه شده كه 9 طرح مورد پذيرش و حمايت قرار گرفته‌اند. رحيمى حمايت از صاحبان طرح‌ها و ايده‌هاى جديد را از رسالت‌هاى مراكز رشد عنوان كرد و گفت: اين كار باعث مى‌شود مشاغل دانش بنيان در جامعه گسترش يافته و رفاه و ثروت افزايش يافته و از وابستگى به واردات جلوگيرى شود. وى با بيان اينكه داورى طرح‌ها 150 نفر ساعت بطول انجاميد، افزود: در مرحله دوم كار داورى به شيوه مصاحبه حضورى با صاحبان طرح‌ها انجام شد كه 14 طرح برتر و پنج طرح برگزيده انتخاب شدند.