مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دومين جشنواره «رسانه، علم و فناورى» توسط معاونت علمى رياست جمهورى

دومين جشنواره «رسانه، علم و فناورى»، پيرو درخواست اصحاب رسانه و به پيشنهاد شوراى سياستگزارى و با مصوبه شوراى معاونين معاونت علمى و فناورى رياست‌جمهورى برگزار مى‌شود.

به گزارش خبرگزارى ايسنا، پرويز كرمى، دبير كل جشنواره «رسانه، علم و فناورى» افزود: پس از برگزارى موفقيت آميز نخستين جشنواره «رسانه، علم و فناورى» و استقبال گسترده اصحاب رسانه، ضرورت و درخواست براى استمرار برگزارى دوره‌اى اين جشنواره، پيرو نشست شوراى معاونين معاونت ضمن بررسى نقاط ضعف و قوت اين جشنواره و ارائه پيشنهادات جديد مصوب شد برگزارى دومين دوره اين جشنواره طى سال آينده در دستور كار مركز روابط عمومى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى قرار گيرد.

مشاور رئيس بنياد ملى نخبگان گفت: همچنين براى اين منظور مصوب شد دبيرخانه دائمى جشنواره «رسانه، علم و فناورى» نيز در مركز روابط‌عمومى و اطلاع رسانى تشكيل شود تا با محوريت اين دبيرخانه پيگيرى‌ها و فعاليتهاى دومين جشنواره دنبال شود.

رئيس مركز روابط عمومى و اطلاع رسانى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى خاطرنشان كرد: برگزارى و نوع فعاليت دومين جشنواره رسانه، علم و فناورى متفاوت از اولين دوره است و لذا با دو شيوه پيگيرى مى‌شود؛ شيوه اول از طريق دبيرخانه دائمى مستقر در معاونت و از طريق رصد يادداشتها، گزارش‌ها، مقاله‌ها و آثارى كه به صورت ترويجى و با شاخصه‌هايى همچون ترويج علم و فناورى در جامعه با نگاه زنجيره‌اى به فرايند از ايده تا محصول، توجه به كار گروهى، ضريب ندادن به اختراعات كوچك و غير تجارى، اميد آفرينى، توجه به علم نافع و نقش علم و فناورى در زندگى مردم، ساده‌سازى مفاهيم علمى و فناورى براى مخاطب عموم، توجه به پيشرفت‌هاى علم و فناورى در خدمت انقلاب اسلامى، جذاب‌سازى موضوعات با پرداخت هنرى و استفاده از قالبهاى مناسب رسانه‌اى و در طول سال مورد بررسى قرار مى‌گيرد و دوم از طريق شيوه مرسوم كه فراخوان عمومى براى تمامى اصحاب رسانه كه در زمان مقرر خود اعلام و اطلاع‌رسانى مى‌شود.

نخستين جشنواره «رسانه، علم و فناورى» در 31 تيرماه امسال به همت معاونت علمى و فناورى رياست‌جمهورى و با همكارى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و سازمان صدا و سيما در مركز همايش‌هاى بين‌المللى صداوسيما برگزار شد و 736 اثر در سه حوزه مكتوب، شنيدارى و ديدارى در دبيرخانه جشنواره به ثبت رسيد كه از آن ميان 115 اثر به بخش‌ داورى راه يافتند و به برگزيدگان بخش‌هاى مختلف جوايزى اهدا شد.