مرکز رشد شريف صفحه نخست

ثبت‌نام پانزدهمين جشنواره جوان خوارزمى آغاز شد

سرپرست اداره كل جشنواره‌ها و مسابقات علمى و فناورى از آغاز ثبت نام پانزدهمين دوره جشنواره جوان خوارزمى خبر داد.

به گزارش سرويس فناورى ايسنا، دكتر محمدرضا سنجابى، سرپرست اداره كل جشنواره‌ها و مسابقات علمى و فناورى سازمان پژوهش‌هاى علمى و صنعتى ايران در اين زمينه گفت: جشنواره جوان خوارزمى بستر مناسبى براى شناسايى، جذب و پرورش استعدادهاى جوان كشور در زمينه‌هاى مختلف علمى و صنعتى است.

وى گفت: متقاضيان با داشتن حداكثر سن 30 سال تمام (متولدين اول دى ماه 1361 به بعد) مى‌توانند از طريق سامانه الكترونيكى http://khwarizmi.ir نسبت به ثبت نام الكترونيكى اقدام كنند.

جشنواره جوان خوارزمى همه ساله توسط سازمان پژوهش‌هاى علمى و صنعتى ايران در آذر ماه برگزار مى‌شود كه طى آن طرح‌هايى از سراسر كشور در دو بخش دانشجويى-آزاد و دانش آموزى در زمينه‌هاى مختلف علمى معرفى و مورد تقدير قرار مى‌گيرند.

به گفته سنجابى، ثبت نام از متقاضيان شركت در پانزدهمين جشنواره جوان خوارزمى تا پايان تير ماه سال جارى ادامه خواهد داشت.