مرکز رشد شريف صفحه نخست

تفاهم نامه تامين مالى صادرات شركت هاى دانش بنيان امضا شد

تفاهم نامه تامين مالى صادرات شركت هاى دانش بنيان دوشنبه 30 بهمن 91 ميان معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى و بانك توسعه صادرات ايران امضا شد .

به گزارش خبرنگار علمى ايرنا ، در مراسم امضاى اين تفاهم نامه ˈنسرين سلطانخواهˈ معاون علمى و فناورى رييس جمهورى و ˈ بهمن وكيلى ˈ مديرعامل بانك توسعه صادرات حضور داشتند.

ايجاد ظرفيت هاى لازم به منظور افزايش ارزش افزوده توليدات داخلى ، حمايت و توانمندى سازى شركت هاى دانش بنيان ، ايجاد اشتغال پايدار و گسترش صادرات كالا ها و خدمات دانش بنيان از مهمترين اهداف امضاى اين تفاهم نامه است .

بر اساس اين تفاهم نامه معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى بايد با بررسى ظرفيت ها و توانمندى هاى شركت هاى دانش بنيان آنها را به بانك معرفى و در ارزيابى هر طرح به بانك كمك كند.

بستر سازى ارتباطى با نمايندگى هاى ايران در خارج از كشور ، حمايت از برنامه هاى مالى صادراتى و نيز تامين بخشى از منابع مالى مورد نياز بانك از ديگر تعهدات معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى است .

بر اساس اين گزارش بانك توسعه صادرات پس از تصويب طرح هاى دانش بنيان نسبت به پرداخت تسهيلات به اين شركت ها اقدام مى كند.

مدت اين تفاهم نامه يك سال است كه در صورت توافق طرفين تمديد خواهد شد.