مرکز رشد شريف صفحه نخست

تهيه فهرست كالاهاى دانش بنيان / اعلام آيين نامه ارزيابى شركت‌هاى دانش‌ بنيان

دبير كارگروه ارزيابى و تشخيص صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش بنيان و نظارت بر اجراى آن از تدوين آيين‌نامه تشخيص شركت‌هاى دانش بنيان خبر داد و گفت: متعاقب تدوين اين آيين نامه اقدام به تهيه فهرست اوليه كالاها و خدمات دانش بنيان شد كه در هفته‌هاى آينده اين آيين نامه و فهرست كالاهاى دانش بنيان اعلام عمومى مى‌شود.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر محمد صاحبكار خراسانى در حاشيه‌ مراسم امضاى تفاهم‌نامه بين معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى و بانك توسعه صادرات در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغ آيين‌نامه اجرايى قانون حمايت از شركت‌هاى دانش بنيان، افزود: پيرو اين اقدام كارگروهى تحت عنوان ارزيابى و تشخيص صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش بنيان و نظارت بر اجراى آن با دستور رييس جمهور تشكيل شد.

دبير كارگروه ارزيابى و تشخيص صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش بنيان و نظارت بر اجراى آن، تدوين معيارهاى تشخيص شركت‌هاى دانش بنيان را از ظيفه اين كارگروه، دانست و اظهار داشت: اين كار گروه با برگزارى جلسات متعدد ويرايش اوليه آيين‌نامه تشخيص شركت‌هاى دانش بنيان را تهيه كرد.

وى اضافه كرد: اين آيين‌نامه پس از نظرخواهى از دستگاه‌هاى مختلف فعال در اين حوزه در چند هفته آينده نهايى و اعلام عمومى خواهد ‌شد.

صاحبكار، يكى از معيارهاى آيين‌نامه تشخيص شركت‌هاى دانش بنيان را توليد و فروش كالاها و خدمات دانش بنيان ذكر كرد و ادامه داد: در اين راستا فهرست اوليه كالاها و خدمات دانش بنيان با رايزنى با مراجع تخصصى مختلف در كشور شامل وزارتخانه‌ها، مراكز علمى، شركت‌هاى صاحب‌نام و انجمن‌هاى علمى تهيه شد كه طى چند هفته آينده همزمان با اعلام عمومى آيين‌نامه تشخيص شركت‌هاى دانش بنيان اعلام مى‌شود.

وى يادآور شد: اين فهرست كه بر مبناى تجربيات جهانى و نظرخواهى از خبرگان حوزه‌هاى مختلف علمى و فناورى تهيه شده و نيازمند تكميل است كه در بازه‌هاى زمانى بايد روزآمد شود.