مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى جشنواره بين المللى نوآورى و شكوفايى فجر انقلاب اسلامى از 16 بهمن ماه

پنجمين جشنواره بين المللى نوآورى و شكوفايى فجر انقلاب اسلامى از 16 تا 19 بهمن ماه سال جارى در مصلى امام خمينى (ره) برگزار مى‌شود.

به گزارش خبرگزارى مهر، جشنواره نوآورى و شكوفايى از سال 87 با هدف ايجاد بستر مناسب براى داورى و تاييد علمى اختراعات و نوآورى‌ها، شناسايى و معرفى طرح‌هاى برگزيده جشنواره‌هاى كشور و توسعه همكارى‌هاى علمى و فناورى بين مراكز علمى كشور برگزار مى‌شود.

فراهم آوردن تسهيلات اطلاع رسانى و ارتباطى براى سرعت بخشيدن به فرآيند تجارى سازى، كاربردى كردن نتايج تحقيقات و آشنايى بيشتر آحاد جامعه با پيشرفت‌هاى علمى و اختراعات از ديگر اهداف اين جشنواره شكوفايى و نوآورى ذكر شده است.

امسال نيز پنجمين دوره اين جشنواره از 16 تا 19 بهمن ماه در مصلى امام خمينى (ره) با حضور شركت‌هاى دانش بنيان، مراكز رشد و پژ‍وهشگاه‌ها برگزار خواهد شد.

اين جشنواره از سوى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى برگزار مى‌شود.