مرکز رشد شريف صفحه نخست

آغاز به كار صندوق شكوفايى و نوآورى تا پايان سال/ ايجاد 66 كانون دانش و صنعت

معاون پژوهش و فناورى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى با اشاره به زيرساخت هاى لازم براى فعاليت صندوق شكوفايى و نوآورى گفت: با ايجاد اين زيرساخت ها تا پايان سال جارى اين صندوق كار خود را آغاز مى‌كند.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر سيد مهدى سيدى در شانزدهمين كنگره سراسرى همكارى هاى دولت، دانشگاه و صنعت با تاكيد بر اينكه صنعت به دو نيروى جديد و نوآور نياز دارد، افزود: ارتقاى سطح فناورى و دستيابى به فناورى هاى پيشرفته از تاكيدات مقام معظم رهبرى است كه براى اين منظور معاونت علمى اقداماتى را در دستور كار قرار داده است.

معاون پژوهش و فناورى معاونت علمى رياست جمهورى قانون حمايت از شركت هاى دانش بنيان را از جمله اين اقدامات ذكر كرد و اظهار داشت: در اين راستا كارگروهى براى تدوين آيين نامه ارزيابى و تشخيص شركت هاى دانش بنيان در معاونت شكل گرفته است. وى همچنين با اشاره به اقدامات وزارت صنايع ادامه داد: علاوه بر اين صندوق نوآورى و شكوفايى نيز مى تواند در ايجاد ارتباط ميان صنعت و دانشگاه نقش موثرى داشته باشد كه با ايجاد زيرساخت هاى آن اميدواريم تا پايان سال بتواند كار خود را آغاز كند.

سيدى همچنين به مزيت هاى ايجاد صنايع كوچك و متوسط اشاره كرد و اضافه كرد: سرعت و چابكى، نياز به سرمايه كم و ايجاد اشتغال سريع از جمله مزيت هاى صنايع كوچك و متوسط است ولى به دليل به كار گرفتن كارگران غير متخصص، عدم توجه و آگاهى از بازارهاى داخلى و بين المللى و همچنين اتكا به فناورى هاى سنتى موجب شده است كه اين بخش نتواند نقش موثرى را در رفع نيازهاى كشور ايفا كند.

وى همچنين با اشاره به الگوها و مدلهاى ساير كشورها براى ايجاد ارتباط دانشگاه و صنعت يادآور شد: در ايران نيز با ايجاد كانون هاى هماهنگى دانش و صنعت حمايت از پارك هاى علم و فناورى و حمايت از شركت هاى دانش بنيان اقدام به ايجاد ارتباط دانشگاه و صنعت كرده ايم به گونه اى كه در حال حاضر 66 كانون هماهنگى دانش و صنعت در كشور ايجاد شده است.

سيدى ايجاد مراكز تحقيق و توسعه همگن ميان صنايع كوچك و متوسط و دانشگاهها را از جمله راهكارهاى تقويت ارتباط دانشگاه و صنعت نام برد و خاطرنشان كرد: علاوه بر اين، اين مراكز مى توانند با ارائه آموزش و مشاوره و همچنين اعطاى تسهيلات مالى نقش موثرى در اعتلاى ارتباط ميان دانشگاه، صنعت و دولت داشته باشد.