مرکز رشد شريف صفحه نخست

درخواست وزير علوم:معافيت مالياتى قراردادهاى پژوهشى و حمايت از پاركها در بودجه 92

وزير علوم در ديدار با هيات رئيسه فراكسيون فناورى مجلس درخواستهاى مهم اين وزارتخانه را در خصوص حمايت بودجه اى از پاركهاى فناورى و معافيت مالياتى قراردادهاى پژوهشى مطرح كرد.

به گزارش خبرگزارى مهر، كامران دانشجو در اين ديدار با ارائه توضيحاتى در خصوص عملكرد سه ساله اخير ستاد وزارت علوم در ايجاد سيستم مهارتى در دانشگاه جامع علمى كاربردى و تبديل آن به هفتاد درصد آموزش عملى و سى درصد آموزش نظرى در رشته هاى اين دانشگاه، ارائه طرح آمايش آموزش عالى جهت ايجاد تعادل در گسترش آموزش عالى همچنين ارائه امكانات آموزش عالى با توجه به استعدادهاى مناطق مختلف كشور، گفت: ما در خصوص ايجاد تعادل و تناسب در ارائه امكانات آموزش عالى در كشور به مناطق محروم و دور از مركز بيشتر از ديگر مناطق امكانات اختصاص داده ايم بطوريكه تعداد دانشجويان اين مناطق 3 برابر شده است.

وى ادامه داد: اين در حاليست كه تعداد دانشجويان كل كشور در طول همين مدت 2 برابر شده و در انجام پروژه هاى مهم ملى كه به دانشگاههاى مادر كشور واگذارى شد هميشه چند دانشگاه شهرستانى ديگر هم حول محور دانشگاه مجرى بطور مشترك فعاليت مى كنند.

وزير علوم درباره فعاليت اين وزارتخانه درباره گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه گفت: در اين خصوص كه از خواسته هاى ديرينه مقام معظم رهبرى است ما 38 طرح كلان را با حضور مسئولان و كارشناسان دستگاههاى مختلف به تصويب رسانده‌ايم تا بوسيله دانشگاهها و مراكز صنعتى بصورت مشترك انجام شود كه براى اجراى اين طرحها 2500 ميليارد تومان از 3 تا 5 سال اعتبار براى اين امر پيش بينى شد.

وى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به اينكه وزارت علوم آمارى از نياز كشور در خصوص نيروهاى فارغ التحصيل ندارد، ادامه داد: در تلاش هستيم با تصويب طرح آمايش آموزش عالى به تناسب استعدادها و توانايى هر منطقه نيروى انسانى مورد نياز را تربيت كنيم.

دانشجو افزود: از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى انتظار داريم كه در ميزان بودجه پژوهش و نحوه تخصيص آن وزارت علوم را يارى كنند تا بتوانيم اين بودجه را در جاى خود به صورت منطقى به دانشگاهها و مراكز پژوهشى تخصيص دهيم.

دانشجو با ذكر يكى از درخواستهاى وزارت علوم به نمايندگان، اظهار داشت: ‌فعاليت هاى صورت گرفته در مجموعه وزارت علوم، ‌مطابق با نقشه جامع علمى كشور است و با توجه به فعاليتهاى علمى و پژوهشى انجام گرفته در دانشگاهها و مراكز وابسته به وزارت علوم از نمايندگان مجلس انتظار داريم معافيت مالياتى قراردادهاى پژوهشى را تصويب كنند تا اين محققان با طيب خاطر به كارهاى پژوهشى خود بپردازند.

وزير علوم با تاكيد بر لزوم حمايت نمايندگان مجلس شوراى اسلامى از پارك هاى علم و فناورى در لايحه بودجه سال 92 گفت: نمايندگان مجلس مى توانند در راستاى حمايت از امر پژوهش در كشور، دستگاههاى اجرايى را موظف كنند تا دانشگاهها و مراكز پژوهشى كشور را در انجام پروژه هاى تحقيقاتى مورد نيازشان در اولويت قرار دهند.

وى حمايت از توسعه دكتراى پژوهش محور را كه براساس تعريف كارفرما(دستگاههاى اجرايى) اين پروژه دكترى به سرانجام مى رسد همچنين تخصيص بودجه جداگانه اى را براى اين مقطع تحصيلى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى خواستار شد.