مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى چهارمين جشنواره نوآورى و فن آفرينى دانشگاه تهران (شهيد دكتر چمران)

با استمداد از ايزد منان در سال توليد ملى و حمايت از كار و سرمايه ايرانى، همانند سال هاى گذشته، چهارمين جشنواره ى نوآورى و فن‌آفرينى دانشگاه تهران (جايزه شهيد دكتر چمران) در خصوص دستيابى به اهداف عالى و بلند مدت و ايجاد بسترى مناسب جهت معرفى نوآوران و فن آفرينان برتر در تاريخ 27/09/91 برگزار مى شود.

جشنواره چهارم با هدف ترويج فرهنگ نوآورى و فن آفرينى در جامعه ،دانشگاه وصنعت ، حمايت از محصولات ملى در حوزه فن آفرينى ،تسهيل مسير تجارى سازى وكاربردى كردن نتايج تحقيقات و پژوهش هاى نوآوران در دوبخش آغاز به كار ميكند

بخش رقابتى اشخاص حقيقى: با عنوان بخش نوآورى كه از كليه اشخاص حقيقى جهت شركت در اين بخش از جشنواره ثبت نام به عمل آورده وكليه طرح هاى ارسالى را بررسى و نوآوران برتر را معرفى مى كند

بخش غير رقابتى اشخاص حقوقى(شركت ها): با عنوان بخش فن آفرينى كه محصول وخدمات نوآور اشخاص حقوقى را جهت شناسيى واحد هاى برتر براساس مدل ملى توليد محصول مورد ارزيابى قرارداده و اقدام به معرفى برترين ها مى كند

جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت www.chamran-prize.ir مراجعه و يا با شماره تماس دبيرخانه جشنواره ۸۸۳۳۴۷۰۰ تماس حاصل فرماييد